Till sidans huvudinnehåll

Översiktskarta


Översiktskartan redovisar Göteborgs markanvändning och innehåller två- och tredimensionell topografisk information. Kartan visar kvartersmark och markanvändningsområden med topografiska detaljer såsom byggnader, vägar och höjdkurvor.

Användningsområden

Du kan använda kartan vid översiktlig planering samt i GIS-produktion. Även lämplig som bakgrundskarta till annan information.

Omfattning

Översiktskartan omfattar hela kommunen.

Aktualitet

Översiktskartan ajourhålls av topografiska detaljer med 1 –  3 års intervall.

Kartskala

Rekommenderad kartskala 1:4000 – 1:40 000.

Format

Digitalt som dwg, dxf, tab, mif eller pdf.

Kostnad

Enligt stadsbyggnadsnämndens taxa 

Beställning

Beställ kartor och geodata  

Kontakta Geodataavdelningen

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Geodata- och lantmäteriavdelningen, kartor och flygbilder", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Fax
031-368 18 81
${loading}