Till sidans huvudinnehåll

Grundkarta

Grundkartan består av baskartan med fastighetsinformation kring bland annat mark, fastigheter, byggnader och anläggningar.

Innehåll

Grundkartan innehåller fastighetsinformation från fastighetskartan samt information från baskartan som till exempel byggnader höjdkurvor och vägkanter.

Användningsområden

På grundkartan kan du se var fastigheten ligger i relation till byggnader och andra fysiska objekt. Grundkartan är juridiskt gällande.

Omfattning

Grundkartan täcker hela Göteborg medan baskartan omfattar 80% av kommunens yta.

Aktualitet

Fastighetskartan uppdateras kontinuerligt, baskartan uppdateras med två årsintervall.

Kartskala

Rekommenderad kartskala är 1:400 - 1:2000.

Format

Digitalt som dwg, dxf, tab, mif eller pdf.

Kostnad

Enligt stadsbyggnadsnämndens taxa 

Beställning

Beställ kartor och geodata  

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Kontakta Geodataavdelningen

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Geodata- och lantmäteriavdelningen, kartor och flygbilder", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Fax
031-368 18 81
${loading}