Till sidans huvudinnehåll

Geoteknisk information


Genom att samla in geologiska och geotekniska data i form av borrhålsinformation får vi kunskap om stadens markförhållanden.  Informationen kommer från alla delar av planprocessen.

Användningsområden

Du kan använda geoteknisk information vid bedömning av stadens markförhållanden, exempelvis vid byggnation. Vi erbjuder också grundvatten- och sättningsdata från stadens mätningsprogram.

Omfattning

Data varierar stort beroende på innehållet i databaserna. Borrhålen levereras i koordinatsystem Sweref991200 samt höjdsystem RH2000.

Aktualitet

Databasen fylls kontinuerligt på med nya borrhålsdata/geotekniska utredningar.

Format

Digitala borrhål levereras endast i Novapoint GeoSuite - format. Befintliga utredningar levereras i pdf-format.

Kostnad

Enligt stadsbyggnadsnämndens taxa 

Enklare uttag som utredningar från en fastighet tar i regel en halvtimme. Större uttag motsvarande borrhålsdata och/eller utredningar från flera fastigheter tar vanligtvis 1-2 timmar och uppåt.

Beställning

Beställ kartor och geodata  

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Kontakta Geodataavdelningen

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Geodata- och lantmäteriavdelningen, kartor och flygbilder", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Fax
031-368 18 81
${loading}