Till sidans huvudinnehåll

Flygbilder


Flygbildsfotografering används som insamlingsmetod för kartproduktion. Utifrån flygfotograferingar finns ortofoto, snedbilder och vybilder att beställa. Fotona från Göteborg är dokumenterat med cirka 12 000 bilder från 1982 och framåt.

Ortofoto


Användningsområden

Ortofoto är ett utmärkt hjälpmedel vid bland annat kartframställning, samhällsplanering, projektering eller som bakgrundskarta i olika sammanhang.

Omfattning

Ortofotot omfattar hela kommunen. Ortofotot är inpassat i referenssystemet SWEREF 99 12 00.

Aktualitet

Senaste ortofoto, som täcker hela Göteborg, är från 2021. Äldre årgångar är 2019, 2017, 2015, 2010/11, 2008, 2006, 2003, 2002 och 1998. Det finns också ortofoton över Göteborgs centrala delar från 1942, 1931 i svartvit.

Format

Digitalt som tif, jpg, ecw eller pdf.

Kostnad

Enligt stadsbyggnadsnämndens taxa

Beställning

Beställ kartor och geodata  

Snedbilder


Användningsområden

Snedbilderna kan användas vid dokumentation av förändringar i staden eller som illustrationer i trycksaker.

Omfattning

Snedbilder finns över större delen av kommunen, med täckning beroende på årgång.

Aktualitet

Bilder från centrala Göteborg finns från 2008 och 2010. År 2005, 2006 och 2016 gjordes flygningar över större delen av kommunen.

Format

Digitalt som tif, jpg eller pdf.

Kostnad

Enligt stadsbyggnadsnämndens taxa

Beställning

Beställ kartor och geodata

Vybilder


Användningsområden

Vybilderna kan användas som dokumentation av förändringar i staden samt illustrationer i trycksaker.

Omfattning

Utvalda områden fotograferas årsvis. Kontakta geodata för vidare information.

Aktualitet

Aktualiteten anges per bild.

Format

Digitalt som tif, jpg eller pdf.

Kostnad

Enligt stadsbyggnadsnämndens taxa

Beställning

Beställ kartor och geodata  

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Kontakta Geodataavdelningen

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Geodata- och lantmäteriavdelningen, kartor och flygbilder", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Fax
031-368 18 81
${loading}