Till sidans huvudinnehåll

Fastighetskarta


Fastighetskartan visar den gällande fastighetsindelningen i Göteborg. Kartan innehåller gällande fastighetsgränser, gränspunkter, fastighetsbeteckningar och rättigheter.

Användningsområden

Du kan använda fastighetskartan i kombination med annat kartmaterial för att få en fullständig redovisning av aktuella fastighetsgränser, byggnader, vägar med mera.

Omfattning

Fastighetskartan omfattar hela kommunen

Aktualitet

Fastighetskartan uppdateras kontinuerligt när det sker förändringar i fastighetsindelningen.

Kartskala

Rekommenderad kartskala är 1:200 – 1:4000

Digitalt format som

  • dwg
  • dxf
  • tab
  • mif

Kostnad

Enligt stadsbyggnadsnämndens taxa

Beställning

Beställ kartor och geodata  

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Kontakta Geodataavdelningen

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Geodata- och lantmäteriavdelningen, kartor och flygbilder", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Fax
031-368 18 81
${loading}