Till sidans huvudinnehåll

Adresskarta

Adresser knyter samman personer, företag och verksamheter med platser. På den digitala adresskartan finns fastställda gatunamn och adressnummer med exakt geografiskt läge.

Innehåll

Fastställda gatunamn med beslutade sträckningar, adressnummer, adresstatus (gällande eller reserverad adress), adresspunktens koordinatläge (entré, infart eller övrigt läge) information om osäkert läge samt portgenomgångar. Adressuppgifterna kan med fördel kombineras med bakgrundsinformation som byggnader, fastighetsgränser, gator, vägar med mera.

Användningsområden

Lämplig när du behöver en detaljerad och aktuell lägesredovisning av adressnummer.

Omfattning

Hela kommunen.

Aktualitet

Uppdateras dagligen/löpande.

Kartskala

1:400-1:1000

Format

Tab med flera eller utskrift på papper.

Öppna data

Hämta gratis på Sök öppna data

Kostnad

Enligt stadsbyggnadsnämndens taxa

Beställning

Beställ kartor och geodata

Läs mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Kontakta Geodataavdelningen

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Geodata- och lantmäteriavdelningen, kartor och flygbilder", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Fax
031-368 18 81

I fokus

Öppna data är fritt att använda, utan avgifter eller restriktioner

Med hjälp av Göteborgs Stads öppna data kan du som vill bygga egna tjänster och ta fram statistik. Öppna data är fritt att använda, utan avgifter eller restriktioner.

${loading}