Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor idag kl. 8-21

Senast uppdaterad: 20 april 2024 klockan 17:17

Fram till ungefär klockan 21 idag fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete. Du ser när du kommer in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel försörjningsstöd och boendeparkering.

Beställ kartor och geodata


Under kartprodukter hittar du all information för respektive produkt. Därefter gör du din beställning i e-tjänsten eller via blankett.

Priser

Många av produkterna (exempelvis adresskarta, fastighetskarta, baskarta) går att få som PDF i A4 utan kostnad  från stadsbyggnadsförvaltningens självservicedatorer.

Självservicedatorerna finns på Köpmansgatan 20, plan 2 och är tillgängliga helgfri måndag - fredag 8- 16.30. 

För övriga beställningar tar vi ut en avgift.

Avgift och taxa för stadsbyggnadsnämnden

Nyttjanderätt

Kommunens kartmaterial är skyddat av upphovsrätt. När du beställer kartmaterial har du i de flesta fall bara rätt att använda materialet för ett visst ändamål och under en viss tid. Stadsbyggnadsnämndens taxa tillämpas vid beställning av analoga och digitala kartor. För tryckta kartor betalar du en avgift baserat på antal exemplar (upplaga) och tryckt kartarea i dm2.

Användningstiden

Användningstiden visar hur länge du har rätt att använda kartmaterialet för ditt ärende. Din beställning omfattar inte eventuella uppdateringar för området, så länge vi inte har avtalat det särskilt.

Leveranssätt

Leveranssättet beror på beställningens storlek, i första hand e-post annars efter överenskommelse. Det går att få leverans via ftp-server. Vi mejlar inloggningsuppgifter till dig när du hämtar filen.

Referenssystem

Göteborgs Stad arbetar i koordinatsystemet Sweref 99 12 00 i plan och i höjdsystemet RH2000.

Gör din beställning

Digitalt

Beställ kartor och geodata

Med blankett

  1. Beställ uttag av kartdatabaser
  2. Skicka din beställning till kartor@stadsbyggnad.goteborg.se

För information om grundvattenmätningar www.vattenigoteborg.se

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

I fokus

Öppna data är fritt att använda, utan avgifter eller restriktioner

Med hjälp av Göteborgs Stads öppna data kan du som vill bygga egna tjänster och ta fram statistik. Öppna data är fritt att använda, utan avgifter eller restriktioner.

${loading}