Till sidans huvudinnehåll
Person som odlar i pallkragar på Frihamnen.

Klimat- och hållbarhetsarbete

Här hittar du information och tips om hur du kan leva mer hållbart och bidra till en bättre miljö. Du kan också läsa om miljöläget i Göteborg samt hur vi jobbar med cirkulära Göteborg.

Cirkulära Göteborg

Cirkulära Göteborg är ett initiativ från Göteborgs Stad. Initiativets syfte är att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. I praktiken innebär det att gå från ett samhälle där vi förbrukar till ett samhälle där vi återbrukar. Det gör vi genom att ta bättre hand om det vi redan har.

Hur jobbar Göteborgs Stad med hållbarhet?

Vatten och en holme med fåglar.
Kommun och politik

Program och planer för miljö och klimat

Här kan du läsa om Göteborgs Stads program och planer för att bidra till en bättre värld.

Ett barn som går på en stig i en skog.
Kommun och politik

Agenda 2030

På den här sidan kan du läsa om hur Göteborgs Stad bidrar till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.

Kaffebönor i två utsträckta händer.

Fairtrade City Göteborg

Göteborg är en Fairtrade City sedan 2011 och det betyder att Göteborg engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Stor trädkrona med blå himmel i bakgrunden.

Träd i staden

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad arbetar med träd.

Människor cyklar, pratar och plockar äpplen, illustration.

Sharing City Göteborg

Att vara en Sharing City handlar för Göteborg om att utforska möjligheterna med delningsekonomin och hur det kan bidra till en mer hållbar stad.

Illustrationsbild för miljö och klimat med bin, träd, sol och blommor

Miljö och klimat i stadsutvecklingen

Här kan du läsa om hur miljö och klimat är en del av stadsplaneringen.

${loading}