Till sidans huvudinnehåll

Så kan du spara el

Här hittar du tips på hur du kan minska din elanvändning bland annat från Göteborg Energi och Energimyndigheten.

Om efterfrågan på el är större än tillgången finns det viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige - så kallad effektbrist. Då kan det bli aktuellt att koppla bort delar av elnätet under några timmar när förbrukningen är som högst, för att förhindra ett större avbrott. Detta kallas manuell förbrukningsfrånkoppling, MFK. Bortkopplingen sker utifrån en särskild prioritering av liv, hälsa och viktiga samhällsfunktioner, där exempelvis vård- och omsorgsboenden, sjukhus, räddningstjänst och vattenproduktion är högst prioriterade för att fortsatt ha el.

För dig som elanvändare är frånkopplingen ungefär som ett vanligt strömavbrott, men kontrollerat. Varje år sker 5 miljoner strömavbrott av olika anledningar, så att elen försvinner en stund är inte något nytt. Svenska kraftnät har bra information om vad som händer vid en frånkoppling.

Svenska kraftnät: Så här funkar frånkoppling om elen inte räcker till

Plana ut kurvan i elsystemet och minska risken för effektbrist

Det viktigaste vi alla kan göra för att avlasta elsystemet är att försöka minska vår elförbrukning under de så kallade höglasttimmarna. Det är timmarna på morgonen när befolkningen vaknar och industrin sätter igång, och timmarna under sen eftermiddag/kväll när alla ska laga middag som är de mest elintensiva under dygnet. Flyttar vi förbrukningen genom att exempelvis inte ladda bilen eller sätta igång tvättmaskinen under höglasttimmarna, kan vi plana ut kurvan och minska risken för effektbrist. Mitt på dagen, sent på kvällen och under helgerna är elanvändningen i samhället är som lägst.

Tips för att spara el

Här hittar du samlad information och länkar om energifrågan. Det finns bland annat tips på vad du kan göra för att minska din energianvändning och vad Göteborgs Stad gör för att bidra till att minska elanvändningen.

Energimyndighetens informationskampanj Varje kilowattimme (kWh) räknas

Göteborg Energi energispartips 

Energi- och klimatrådgivningen för Göteborg kommun

Information på andra språk

Energimyndigheten har en sammanfattning av landningssidan "Varje kilowattimme (kWh) räknas" på följande språk:

Sammanfattning på engelska

Sammanfattning på arabiska

Sammanfattning på persiska

Sammanfattning på somaliska

MSB:s faktablad ”Hur förberedd är du om elementen kallnar och kylen blir varm?” finns också på en rad olika språk. Du hittar dem längst ner på sidan Förbered dig för kris.

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta samordningsgruppen för elbesparing på stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}