Till sidans huvudinnehåll

Skärmtak och parasoller


Skärmtak kräver vanligtvis bygglov eftersom det är en tillbyggnad. Skärmtak på en- och tvåbostadshus är dock bygglovsbefriade, under vissa förutsättningar. Parasoller kan kräva bygglov.

Vad gäller när du vill ha skärmtak eller parasoller?

 1. 1

  Ta reda på om du behöver bygglov

  Skärmtak

  När behöver du bygglov för skärmtak?

  Du behöver oftast bygglov för skärmtak då det räknas som en tillbyggnad.

  När behöver du inte bygglov för skärmtak?

  Bygglov krävs inte på en- och två-bostadshus för att anordna skärmtak över en uteplats, altan, balkong eller entré. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten, utan krav på bygglov, får inte överskrida 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar ger sitt medgivande får placering ske närmare gränsen.Om berörda grannar inte ger sitt medgivande måste du söka bygglov.

  Mer information

  Om tillbyggnader på Boverkets webbplats

  Bygglovsbefriat skärmtak på Boverkets webbplats.

  Parasoller

  Flera sammankopplade parasoller eller parasoller som fästes i fasaden eller annan konstruktion kräver bygglov, eftersom de då blir mindre flexibla och därför antas vara utfällda oftare. De anses tillsammans bilda ett skärmtak. Fristående, mindre parasoller behöver inte bygglov.

 2. 2
 3. 3

  Ansök om bygglov

  Om du behöver bygglov för ditt skärmtak behöver du göra en ansökan.

  Ansök om bygglov

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}