Till sidans huvudinnehåll

Plank, mur, staket och skyddad uteplats


Om du behöver bygglov för plank, mur, staket eller stängsel beror på hur högt och tätt du bygger.

När du vill bygga plank, mur, staket eller skyddad uteplats

 1. 1

  Ta reda på om du behöver bygglov

  Staket

  Staket eller spaljé kräver inte bygglov om de är lägre än 1,1 meter. Höjden på staketet/spaljén räknas vanligtvis från marken på den lägsta sidan. För uteserveringar med uppbyggt golv lägre än 0,6 meter behövs inte bygglov för staket som är lägre än 1,1 meter från golvet. 

  Du behöver inte bygglov för höj- och sänkbara inramningar som är max 1,10 meter i nedsänkt läge.

  Om ett staket är högre än 1,1 meter och upplevs som en tät och avskärmande konstruktion, räknas det som ett plank. Höjden på ett staket ska mätas från marken på den lägsta sidan. Staket får inte byggas så att det skymmer sikten vid korsningar och utfarter.

  Plank, murar och skyddad uteplats

  Oftast behövs bygglov för ett plank som är högre än 1,1 meter och för en mur som är högre än 0,5 meter. Höjden på ett plank eller en mur ska mätas från marken på den sidan där marken är lägst. Stödmurar räknas som murar och höjden mäts från den sidan där marken är som lägst

  Om olika åtgärder kombineras kan helheten ändå göra att bygglov krävs, trots att det inte skulle behövas för åtgärderna var för sig. Exempelvis om ett plank byggs ihop med ett staket, en mur eller en altan. Bygglovsplikten avgörs i en helhetsbedömning av höjd, längd, genomsiktlighet, utformning i övrigt, omgivningspåverkan, läge och syfte/användning.

  Under vissa förutsättningar kan du göra en skyddad uteplats utan bygglov. Du som har ett en- eller två-bostadshus får sätta upp ett plank eller mur vid din uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och är placerat minst 4,5 meter från tomtgränsen. Sådana plank och murar kan placeras närmare grannens gräns om du får ett godkännande från grannen. Mot allmän gata, väg eller park ska det alltid vara minst 4,5 meter för att planket eller muren ska vara bygglovbefriad.

  Tänk på att:

  • Plank och murar inte får byggas så att de skymmer sikten vid korsningar och utfarter.
  • Planket eller muren ska placeras så att de kan skötas och underhållas på din egen fastighet/tomt.
  • Det är bra att prata med berörda grannar innan du börjar bygga.

  Läs mer om murar och plank på Boverkets webbsida 

  illustration so visar var på planket du ska mäta höjden.

  Illustrationen visar ett plank eller en mur och hur du ska mäta. Du ska mäta från den sidan där marken är lägst. Om planket eller muren ändrar höjd behöver du göra flera mätningar.

  illustration som visar hur du kan placera en skyddad uteplats för att inte behöva bygglov

  Illustrationen visar hur en skyddad uteplats ska placeras vid ett en- eller tvåplanshus för att inte behöva bygglov.

  Ska du plantera häck?

  För att plantera en häck eller ett träd krävs inget lov. Vissa regler finns som man måste följa för att häckar inte ska bli en trafikfara. Tänk på att alltid prata med din granne om du ska plantera något, då häckar, buskar och träd kan skapa besvär.

  Utanför detaljplan

  Utanför detaljplan är möjligheterna att bygga utan bygglov större. Rivnings- eller marklov krävs sällan utanför detaljplanelagt område, men är anmälningspliktigt.

  Strandskydd

  Tänk på att du kan behöva söka dispens från strandskyddet även om åtgärden är bygglovbefriad.

  Ansök om strandskyddsdispens

 2. 2

  Det här behöver du i din ansökan

  Handlingar du ska skicka in för bygglov och startbesked för mur

  Ta del av exempelritning med checklista för mur

  • Vyritning/fasadritning i skala 1:100 Vyritningen ska visa en vybild över muren sedd rakt framifrån, med nuvarande och nya marknivåer inritade, samt med murens längd och höjd måttsatt. Materialval och kulörer (ev. NCS-kod) samt väderstreck ska framgå.

  • Sektionsritning i skala 1:100 Sektionsritningen är en vertikal genomskärning av muren och omkringliggande mark som ska visa hur den är uppbyggd.

  • Kartutdrag Kartutdraget ska innehålla åtgärden inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Rita in muren i rätt skala på kartan. Kartutdrag beställer du via vår e-tjänst

  Handlingar du ska skicka in för bygglov och startbesked för plank

  Ta del av exempelritning och checklista av plank

  När du vill ha bygglov och startbesked för att bygga ett plank som är högre än 1,1 meter behöver du skicka in handlingarna nedan. Om du bygger nära tomtgränsen rekommenderar vi att du samråder med berörd granne innan du söker lov.

  • Vyritning/fasadritning i skala 1:100 Vyritningen ska visa en vybild över planket sett rakt framifrån, med nuvarande och nya marknivåer inritade, samt med plankets längd och höjd måttsatt. Materialval och kulörer (ev. NCS-kod) samt väderstreck ska framgå.

  • Kartutdrag Kartutdrag ska innehålla åtgärden inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Du ritar själv in planket i rätt skala. Du beställer kartutdrag via vår e-tjänst.
 3. 3

  Ansök om bygglov

  Ansök om bygglov via vår e-tjänst

  Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}