Till sidans huvudinnehåll

Kolonilott


Vill du bygga nytt, bygga till eller förändra din byggnad på din kolonilott? Då kan du behöva både tillstånd och bygglov. Här kan du läsa om hur du går tillväga.

När du ska bygga i ditt koloniområde

 1. 1

  Hör vad som gäller med din lokala förening

  Om du vill göra några förändringar på din kolonilott måste du också ta reda på vad som gäller i din lokala förening. Kontakta din förenings styrelse för tillstånd och för att kontrollera vad som gäller vid byggnation.

  Observera att även om din förening ger sitt godkännande behöver det inte betyda att du kommer att få bygga. De åtgärder du vill göra måste alltid rymmas inom de bestämmelser som står i ditt arrendeavtal eftersom du inte äger marken.

 2. 2

  Ta reda på om du behöver bygglov

  När du fått ditt tillstånd av din lokala förening kan du också behöva ansöka om bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller förändra din kolonilott. Känner du dig osäker på om du behöver bygglov kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice. 

 3. 3
 4. 4

  Ansökan om bygglov och tillstånd

  När du har fått ditt tillstånd från din förening och har dina handlingar på plats är det dags att ansöka om bygglov.

 5. 5

  När du har ansökt

  När din ansökan har kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen så prövar vi den. Vi kommer också att:

  • Höra med markägaren, det vill säga exploateringsförvaltningen. Markägaren har alltid sista ordet, vilket innebär att även om du får bygglov, så betyder det inte nödvändigtvis att du får tillstånd att bygga.
  • Höra med övriga som kan behöva tillfrågas. Vilka beror bland annat på om ansökan strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Höra av oss till dig om du behöver komplettera med några handlingar.
  • Meddela beslutet till alla berörda.

  När du fått ett beviljat bygglov så prata gärna med dina grannar och informera om vad du tänker göra, det är inte nödvändigt men det underlättar.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor kring bygglov i koloniområden så kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

I fokus

Koloniområden och odlingslotter

Hitta koloniområden och odlingslotter i staden.

${loading}