Till sidans huvudinnehåll

Inglasning av balkong


Inglasning av balkong kräver bygglov både för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus.

Glasa in en balkong

 1. 1

  Behöver du bygglov?

  Om du ska glasa in en balkong behöver du ansöka om bygglov. Det gäller både för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus.

 2. 2

  Det här behöver du i din ansökan

  Ta del av exempelritning med checklista för inglasning av balkong flerbostadshus

  Handlingar du ska skicka in för bygglov för att glasa in balkong på flerbostadshus

  • Fasadritning i skala 1:100 Fasadritningen ska visa den aktuella balkongens placering mot husets fasad. Hela fasaden ska redovisas.

  • Planritning i skala 1:100 En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa det befintliga huset och den balkong som ska glasas in. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

  • Situationsplan Situationsplanen ska visa ett kartutdrag över aktuell byggnad eller byggnader, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor.

  • Ritningar nuvarande utseende Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten. Du kan beställa bygglovhandlingar via bygglovarkivet


  • Kontrollansvarig (KA) Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett). Tänkt på att du måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende.

  Handlingar du ska skicka in för startbesked

  • Förslag till kontrollplan Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete (så kallad byggherre) ska med stöd av den kontrollansvarige, ta fram ett förslag till kontrollplan.

  • Konstruktionsritningar eller teknisk beskrivning Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en teknisk beskrivning.

  • Brand-PM Ett brand-PM ska innehålla ritningar eller en beskrivning som visar tekniska brandskyddsåtgärder mellan inglasning och tak eller till annan brandcell.
 3. 3

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

Relaterade åtgärder

${loading}