Till sidans huvudinnehåll

Friggebod


Du behöver oftast varken söka bygglov eller göra en anmälan för att bygga en Friggebod.

Då kan du bygga en eller flera friggebodar utan bygglov eller anmälan

  • den sammanlagda byggnadsytan inte är större än 15 kvadratmeter
  • höjden från omgivande mark till taknock är högst 3 meter
  • den placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Detta behöver du göra om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgränser

Friggeboden måste placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata och väg. Kommunen kan aldrig godkänna en placering närmare än 4,5 meter till gata eller väg.

Boden kan placeras närmare grannens gräns om du får ett godkännande från denne. Tänk på att be dina grannar om ett skriftligt medgivande. Om det är fler än en person som äger en grannfastighet, måste alla ägarna skriva på. Om en komplementbyggnad ska uppföras närmare än 4,5 meter från gränsen och berörda grannar inte ger sitt medgivande, måste bygglov sökas.

Inom detaljplanerat område ska avstånd till allmän plats, exempelvis park eller naturområde, alltid vara 4,5 meter för att friggeboden ska vara bygglovbefriad.

Gränsar din tomt mot ett naturområde som inte är detaljplanerat kan kommunen eller annan ägare till marken godkänna en placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Äger kommunen din granntomt behöver du kontakta exploateringsförvaltningen för ett skriftligt godkännande. Skicka ett mejl till exploatering@ exploatering.goteborg.se. I mejlet bifogar du en situationsplan med måttsatt placering av byggnaden.

Du som fastighetsägare sparar själv ditt godkännande från grannar och / eller kommun.

Bygglov och anmälningspliktiga åtgärder för friggebod

Ska du bedriva någon slags företags- eller föreningsverksamhet i friggeboden kan du behöva söka bygglov.

Tänk också på att vissa åtgärder i friggebodar kan vara anmälningspliktiga, till exempel om du vill dra in vatten och avlopp eller installera en braskamin eller eldstad.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}