Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Byggbodar, byggnadsställningar och container

Byggbodar och containrar behöver ibland bygglov. Byggnadsställningar är inte lovpliktiga men kräver tillstånd.

Ställa upp byggbod, container eller byggställning

 1. 1

  Ta reda på om du behöver bygglov

  Byggbodar

  Om byggbodarna ställs upp, längre än fyra veckor, på en annan fastighet än den som fått bygglov krävs ett tidsbegränsat lov. Om de däremot ställs upp på en fastighet som har fått bygglov ingår uppställningen av byggbodarna i det beviljade bygglovet. Byggbodar som är mer än två våningar kräver också lov.

  Container

  Container kräver oftast bygglov, om den är uppställd i mer än fyra veckor.

  Byggnadsställningar

  Byggnadsställningar är inte lovpliktig. Däremot krävs polistillstånd om byggnadsställningen står på allmän platsmark och om den står på privat mark krävs markägarens tillstånd.

 2. 2

  Det här behöver du i din ansökan

  Handlingar att skicka in för att få tidsbegränsat bygglov och startbesked för att sätta upp byggbodar

  Ta del av exempelritning och checklista för byggbodar

  När du vill ha tidsbegränsat bygglov och startbesked för att sätta upp byggbodar, på annan fastighet än byggarbetsplatsen eller i fler än två våningar, behöver du skicka in handlingarna nedan.

  Bodar som används mer varaktigt, exempelvis för övernattning eller kontor i större utsträckning, omfattas inte av denna checklista utan kräver generellt fler handlingar.

  • Fasadritning i skala 1:100 Ritningarna ska visa antalet bodar i plan och på höjden. Alla nuvarande marknivåer ska redovisas. Fasader ska redovisas från alla väderstreck. Redovisa kulör (NCS-kod).

  • Planritning i skala 1:100 En planritning är en horisontell genomskärning av byggboden. Om flera våningar finns ska ritningarna visa alla våningsplan. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

  • Kartutdrag eller enkel nybyggnadskarta i skala 1:400 Kartutdraget ska innehålla byggbodarna inritade, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Rita själv in byggbodarna i rätt skala. Kartutdrag beställer du via vår e-tjänst.

   Enkel nybyggnadskarta kan användas om du har en sedan tidigare. Här kan du beställa en enkel nybyggnadskarta. Du ritar sedan in byggbodarna och måttsätter dem. Rita också in minst tre mått som är vinkelräta mot tomtgränsen, varav två utgår från samma hörn.r

  • Brand-PM Ett brand-PM ska innehålla ritningar eller en beskrivning som visar tekniska brandskyddsåtgärder mellan byggnader.
 3. 3

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}