Till sidans huvudinnehåll

Markiser och jalusier


Markiser och jalusier kräver alltid bygglov i områden eller byggnader som kulturhistoriskt värdefulla

När du ska sätta upp markiser eller jalusier

 1. 1

  Ta reda på om du behöver bygglov

  Markiser 

  Fasta markiser som alltid är utfällda och markiser med stödben kräver bygglov. Rörliga markiser kan kräva lov inom detaljplanelagt område. Markiser kräver alltid bygglov i områden eller på byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla. 

  Fasta och rörliga markiser som går ut över allmän platsmark kräver polistillstånd och beroende på om det är en gångväg / trottoar eller en bilväg måste markisen ha en viss höjd över marken, så att till exempel snöröjnings- eller räddningsfordon kan komma fram.

  Jalusier

  Jalusier kräver bara bygglov i områden eller på byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla.

 2. 2

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}