Till sidans huvudinnehåll

Tillsyn enligt plan- och bygglagen


Stadsbyggnadsnämnden har ett tillsynsansvar att se till att regler och bestämmelser i plan- och bygglagen följs. Om du misstänker att något strider mot något av detta kan du göra en anmälan.

Tillsynsplan 

Göteborgs Stads tillsynsplan 2024

Vid frågor om tillsynsplanen, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.

Vad är tillsyn?

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand för att det som har blivit fel ska rättas till. Oftast startar ett tillsynsärende efter att en anmälan har kommit in.

Det kan till exempel handla om olovligt byggande, ofta kallat svartbygge, ovårdade tomter eller växtlighet som skymmer sikten. Stadsbyggnadsnämnden har också ett tillsynsansvar att se till reglerna om strandskydd i miljöbalken följs. 

Vem har ansvar för tillsyn?

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn kring regler och bestämmelser som berör plan- och bygglagen. Stadsbyggnadsförvaltningen utför tillsynen på uppdrag av nämnden.

Områden för tillsyn

Nedan hittar du olika områden för tillsyn och vad som gäller. Du hittar också information om hur en utredning om tillsyn går till och vilka konsekvenser det kan leda till för dig som ansvarig för fastigheten eller tomten. De områden du hittar information om är:

  • Enkelt avhjälpta hinder - tillgänglighet
  • Hissar och andra motordrivna anordningar
  • Olovligt byggande
  • Ovårdade byggnader och tomter
  • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  • Strandskydd
  • Växtlighet som skymmer sikten

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}