Till sidans huvudinnehåll
Illustration av två armar som kramar om jordklotet med hav, träd och några hus.

Strandskydd och strandskyddsdispens

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig generellt 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet. På känsliga platser kan strandskyddet vara utökat upp till 300 meter, på några platser kan det vara borttaget. Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde.

Regler för strandskydd

Strandskyddet finns för att säkerställa att vi alla har tillgång till våra stränder och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växter som finns vid vattnet och på land runt omkring.

Ansök om strandskyddsdispens

Strandskyddet finns för att säkerställa att vi alla har tillgång till våra stränder och för att bevara goda livsvillkor för djur och växter som finns vid vattnet och på land runt omkring.
${loading}