Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Upphovsrätt för historiskt material


Handlingar, ritningar och kartor som du hämtar ut från arkivet eller laddar ner digitalt från stadens webbplats kan vara upphovsrättskyddat.

Upphovsrättslagen

Material som exempelvis ritningar, texthandlingar och kartor kan vara upphovsrättskyddade upphovsrättslagen (Lag 1960:729) . Upphovsrätten skyddar skaparens rättigheter att bestämma över det som de har skapat. Det betyder att du är fri att använda materialet för personligt bruk men om du vill publicera, kopiera eller på annat sätt använda dig av materialet behöver du tillstånd från rättighetshavaren.

Inför publicering ansvarar du själv för att söka upp rättighetshavaren och för att ansöka om tillstånd. Upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och 70 år efter hans eller hennes död.

Vem äger materialet?

I arkivet kan du hämta ut material i form av kartor, ritningar eller handlingar som du antingen laddar ner digitalt eller genom att beställa. Om du på något sätt vill publicera materialet måste du själv ta reda på vem som är rättighetshavaren. Det kan exempelvis vara en arkitekt som gjort en ritning som ligger bland våra bygglovhandlingar.

Vem är rättighetshavare till kartorna från jubileumsutställningen?

Kartor från Jubileumsutställningen 1923 och kartverk i skala 1:4000 finns på Kartor från Jubileumsutställningen 1923. Kartorna från Jubileumsutställningen 1923 är fria att använda, både för privat och kommersiellt bruk. Vid kommersiellt bruk måste du hänvisa till upphovsmannen (som i detta fall är Stadsbyggnadsförvaltningen) i anslutning till kartan, i källredovisning eller liknande.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}