Till sidans huvudinnehåll

Det här kan vi hjälpa till med

I kundservice svarar vi på frågor om bygglov, detaljplaner, anmälningspliktiga åtgärder, lantmäteriförrättningar och kartprodukter. När vi inte kan svara på dina frågor guidar vi dig till rätt person eller förvaltning.

Kontakta statliga lantmäteriet för lantmäterihandlingar

30 maj 2024

Statliga lantmäteriet har sedan 24 maj begränsat möjligheten för kommuner att ta del av och lämna ut handlingar i lantmäteriåtgärder. Behöver du lantmäterihandlingar så ska du därför i nuläget kontakta statliga lantmäteriet. Handlingar i pågående lantmäteriärenden lämnas ut av oss på stadsbyggnadsförvaltningen, kontakta vår kundservice.

Mer information på Lantmäteriets webbplats.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Du kan just nu under sommaren mejla eller ringa. Kontaktuppgifter och öppettider hittar du lägst ner på sidan.

Är du exploatör och planerar ett större projekt?

Mejla en förfrågan om ett förmöte till oss så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person.

När du kontaktar oss

  • Vid kontakt med oss hjälper vi dig gärna att läsa gällande planer och bestämmelser. Kundservice roll är att vara vägledande utifrån den informationen som finns vid tillfället. Vi tar inga beslut och en ansökan kan bedömas annorlunda av en handläggare, när ny information tillkommer.
  • För att vi ska kunna öppna och läsa bifogade filer är det bra om dessa är i filformatet PDF.
  • I princip är all mejl, brev eller andra skriftliga handlingar som kommer in till oss allmänna handlingar. Allmänna handlingar är dokument som alla har rätt att läsa och som vi lämnar ut om någon begär det. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.
  • Vi gallrar inkommande frågor och svar när de inte längre är aktuella. Gallringen sker automatiskt 6 månader efter att frågan är avslutad. Om en fråga bedöms vara av särskild betydelse gör vi en tjänsteanteckning i verksamhetssystemet dit frågan hör.

Om du har ett pågående ärende

Har du ett pågående ärende ska du alltid kontakta din handläggare för att få svar på dina frågor. Vet du inte vem som är din handläggare är du välkommen att kontakta kundservice så hjälper vi dig rätt.

Lämna in dina handlingar

Under receptionens öppettider klockan 8-16:30, måndag fredag, kan du lämna handlingar till receptionen på entréplan, Postgatan 10.  Alla inlämnade handlingar registreras och diarieförs.

Bygglovhandlingar

I vårt digitala arkiv har vi ritningar över byggnader inom Göteborg. Ritningarna har inkommit som underlag i byggärenden och kallas därför samlat för bygglovhandlingar. Ritningarna kan du se på plats samt ladda ner vid våra självservicedatorer. Söker du handlingar som är från år 2018 eller senare, mejlar du oss så skickar vi dem till dig. Har du inte möjlighet att besöka oss kan du även i vår e-tjänst beställ bygglovhandlingar.

Fastighetsfrågor

I Lantmäteriets tjänst Min fastighet kan du som fastighetsägare se vad som gäller för din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde. Där kan du också se om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, och om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten. Vill du veta vad som gäller för någon annans fastighet kan du beställa en förrättningsakt från oss. Det gör du enklast genom att mejla oss fastighetsbeteckningen för den fastighet det gäller.

Digital självservice 

På vår webbplats kan du exempelvis hitta guider inför din bygglovansökan, räkneexempel för olika byggåtgärder samt beställa ritningar.

Behöver du bygglov för det du ska bygga?

Beställ bygglovhandlingar

Stadsbyggnadsnämndens taxa

Gällande detaljplaner


Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

När du kontaktar kundservice via telefon kan du via vår knappvalsfunktion välja vilken avdelning du vill komma i kontakt med. Det är kundservice som har telefontid, övriga tjänstepersoner är kontaktbara under arbetstid. Vill du använda dig av våra självserviceterminaler är de tillgängliga mellan klockan 8-16:30.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}