Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

Det här kan vi hjälpa till med


I kundservice svarar vi på frågor om bygglov, detaljplaner, anmälningspliktiga åtgärder, lantmäteriförrättningar och kartprodukter. När vi inte kan svara på dina frågor guidar vi dig till rätt person eller förvaltning.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Du är välkommen att besöka vår drop in, mejla eller ringa oss. Kontaktuppgifter och öppettider hittar du lägst ner på sidan.

Är du exploatör och planerar ett större projekt?

Mejla en förfrågan om ett förmöte till oss så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person.

När du kontaktar oss

  • Vid kontakt med oss hjälper vi dig gärna att läsa gällande planer och bestämmelser. Kundservice roll är att vara vägledande utifrån den informationen som finns vid tillfället. Vi tar inga beslut och en ansökan kan bedömas annorlunda av en handläggare, när ny information tillkommer.
  • För att vi ska kunna öppna och läsa bifogade filer är det bra om dessa är i filformatet PDF.
  • I princip är all mejl, brev eller andra skriftliga handlingar som kommer in till oss allmänna handlingar. Allmänna handlingar är dokument som alla har rätt att läsa och som vi lämnar ut om någon begär det. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.
  • Vi gallrar inkommande frågor och svar när de inte längre är aktuella. Gallringen sker automatiskt 6 månader efter att frågan är avslutad. Om en fråga bedöms vara av särskild betydelse gör vi en tjänsteanteckning i verksamhetssystemet dit frågan hör.

Om du har ett pågående ärende

Har du ett pågående ärende ska du alltid kontakta din handläggare för att få svar på dina frågor. Vet du inte vem som är din handläggare är du välkommen att kontakta kundservice så hjälper vi dig rätt.

Lämna in dina handlingar

Under våra öppettider kan du lämna handlingar till kundservice på entréplan, Köpmansgatan 20. När kundservice har stängt finns en brevlåda bredvid vår dörr. Brevlådan töms varje vardagsmorgon. När hela huset är stängt finns ett postfack vid huvudentrén. Alla inlämnade handlingar registreras och diarieförs.

Bygglovhandlingar

I vårt digitala arkiv har vi ritningar över byggnader inom Göteborg. Ritningarna har inkommit som underlag i byggärenden och kallas därför samlat för bygglovhandlingar. Ritningarna kan du se på plats samt ladda ner vid våra självservicedatorer. Söker du handlingar som är från år 2018 eller senare, mejlar du oss så skickar vi dem till dig. Har du inte möjlighet att besöka oss kan du även i vår e-tjänst beställ bygglovhandlingar.

Fastighetsfrågor

I Lantmäteriets tjänst Min fastighet kan du som fastighetsägare se vad som gäller för din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde. Där kan du också se om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, och om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten. Vill du veta vad som gäller för någon annans fastighet kan du beställa en förrättningsakt från oss. Det gör du enklast genom att mejla oss fastighetsbeteckningen för den fastighet det gäller.

Sök information via självservicedatorer

I våra självservicedatorer, kan du söka och ta fram fastighetsinformation, gällande planer, skapa kartor och ta fram ritningar. Våra självservicedatorer är tillgängliga under stadsbyggnadsförvaltningens generella öppettider klockan 8-16.30, måndag till fredag och finns på Köpmansgatan 20, vid entréplan. Vid datorerna går det bra att mejla handlingarna till din mejladress.

I självservicedatorerna finns

  • Översiktsplaner, gällande planer, bevarandeprogram, fastighetsinformation, topografisk karta, situationsplan, grundkarta, geovetenskap, polygon- och fixpunkter med mera.
  • Möjlighet att skapa din egna situationsplan (kartbild) som visar fastighet-, trakt- och kommungränser som exempelvis kan användas vid beställning av borrhål.
  • Färdigt kartlager som visar de vanligaste bestämmelserna som används vid bedömning av ett bygglovsärende respektive en Attefalls åtgärd.
  • Digitalt arkiv med ritningar av arkiverade bygglov.

Digital självservice 

På vår webbplats kan du exempelvis hitta guider inför din bygglovansökan, räkneexempel för olika byggåtgärder samt beställa ritningar.

Behöver du bygglov för det du ska bygga?

Beställ bygglovhandlingar

Stadsbyggnadsnämndens taxa

Gällande detaljplaner


Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

När du kontaktar kundservice via telefon kan du via vår knappvalsfunktion välja vilken avdelning du vill komma i kontakt med. Det är kundservice som har telefontid, övriga tjänstepersoner är kontaktbara under arbetstid. Vill du använda dig av våra självserviceterminaler är de tillgängliga mellan klockan 8-16:30.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}