Till sidans huvudinnehåll

Beställ allmänna handlingar från stadsbyggnadsförvaltningen


På stadsbyggnadsförvaltningen kan du begära ut allmän handling genom att beställa den via vår e-tjänst. Vi har bland annat handlingar som inkommit och tagits fram i samband med handläggning av bygglov, detaljplan och fastighetsförrättning.

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där.

 Allmän handling och offentlig handling - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Exempel på allmänna handlingar:

  • Upprättade dokument och handlingar så som beslut och yttranden
  • Ritningar och övriga handlingar inkomna i byggärenden till exempel plan- och fasadritningar, situationsplaner, konstruktionsritningar och ansökningshandlingar
  • Utredningar i exempelvis planarbeten

Exempel på vad som inte är allmänna handlingar:

  • Utkast och arbetsmaterial, handlingar som inte är färdigställda
  • Handlingar som omfattas av sekretess

Det här behöver du veta innan du beställer handlingar

  • Du behöver veta fastighetsbeteckningen och / eller gatuadressen på den eller de fastigheter det gäller. Du hittar din fastighet på Min karta | Lantmäteriet (lantmateriet.se) Fastighetsbeteckning skrivs exempelvis Haga 1:1. Bostadsrättsnamn och kvartersnamn fungerar inte.  

  • Alla inkomna beställningar till förvaltningen blir en allmän handling. Önskar du vara anonym ring eller besök kundservice för att göra din beställning. Uppge vid ditt samtal att du önskar vara anonym.  

  • Beställningen är vanligtvis kostnadsfri men vid större beställningar tas en kostnad ut enligt vår taxa Vi kontaktar dig om vi behöver ta ut en avgift för utlämnandet. 

Beställ bygghandlingar

Bygghandlingar är beslut, ritningar och tekniska handlingar som har varit underlag vid handläggning av bygglov eller anmälan. Det kan också vara handlingar som handlagts i ett tillsynsärende.

Vi har handlingar från början av 1900-talet och framåt. Ungefär 90 procent av bygglovshandlingarna är digitala. De handlingar som inte finns digitalt är främst brandskyddsdokumentation, slutbevis, geotekniska undersökningar och konstruktionsberäkningar.

Har du varit eller är sökande, kontaktperson eller kontrollansvarig i ett byggärende så kan du via e-tjänsten Följ mina byggärenden se beslut och handlingar i ditt ärende. Handlingar i ärenden äldre än 2016 är inte synliga i e-tjänsten. För att beställa handlingar i äldre ärenden använder du tjänsten beställ arkivhandlingar, se nedan. 

E-tjänst 1 och 2

Beställ planhandlingar

Planhandlingar är ansökan, besked, beslut, planbeskrivningar, plankartor, illustrationsritningar, yttranden, utredningar, analyser och rapporter som varit underlag vid handläggning av detaljplan eller planbesked.

Många av våra planhandlingar finns redan publicerade på stadens hemsida. Där kan du även hitta planernas namn och diarienummer: 

Gällande detaljplan kan du själv hämta på sidan Hitta gällande planer.

Gällande översiktsplan hittar du på sidan Gällande översiktsplan för Göteborg

Pågående planarbeten med tillhörande allmänna handlingar finns på sidan Plan och byggprojekt

Hittar du inte de handlingar du söker på vår hemsida kan du göra en beställning i vår e-tjänst. 

E-tjänst 3

Beställ lantmäterihandlingar

Lantmäterihandlingar är akter som upprättats i samband med förrättningar (avstyckningar eller annan fastighetsindelning), servitut, gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter. 

Detaljerad information om dina egna fastigheter, tomträtter, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter på din fastighet hittar du i Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet.

Söker du information om fastighetsägare kan du beställa det via Lantmäteriets e-tjänst vem äger fastigheten

På statliga lantmäteriet webbsida kan du även Beställ information ur fastighetsregistret.

E-tjänst 4

Beställ handlingar kartor och geodata

Kartprodukter såsom kartutdrag eller nybyggnadskarta görs på beställning och är underlag i till exempel byggärenden. Geodata är bland annat geotekniska eller stabilitetsutredningar som gjorts på en fastighet eller i ett område. 

På sidan Kartprodukter kan du läsa mer om våra produkter och geotekniska handlingar. Vill du beställa geotekniska handlingar eller kartprodukter gör du det på sidan Beställ kartor och geodata. 

Med hjälp av Göteborgs Stads öppna data kan den som vill bygga egna tjänster och ta fram statistik. Öppna data är fritt att använda och är gratis. Öppna data

Handlingar och protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde

I stadsbyggnadsnämnden beslutas om ärenden för till exempel detaljplaner, bygglov, förhandsbesked och tillsyn.

Du kan söka fram justerade protokoll och handlingar från stadsbyggnadsnämndens sammanträden.

Beslutshandlingar publiceras på goteborg.se fem dagar innan stadsbyggnadsnämndens sammanträde med undantag för bygglovsvdelningens handlingar. Dessa lämnas ut på begäran. Du kan mejla  stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se. om du vill begära ut bygglovshandlingar inför nämndsammanträde. 

Informationsärenden publiceras på webben dagen efter sammanträdet. Stadsbyggnadsnämndens protokoll publiceras som regel cirka två veckor efter sammanträdet. Senast 15 dagar efter sammanträdet.

Hittar du inte det du söker?

Vill du begära ut en handling som inte finns i vår e-tjänst så kontakta kundservice. Tänk också på att handlingen kan förvaras och hanteras av en annan förvaltning eller myndighet. 

Kontakta också stadsbyggnadsförvaltningens kundservice om du vill vara anonym eller har problem med e-tjänsten. 

Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Leverans

Vi levererar alla handlingar digitalt. Leveransen kommer direkt i mejl eller via ett mejl med länk till en delningsyta där du kan hämta handlingarna. En beställning behandlas skyndsamt inom fem arbetsdagar och i turordning. Vid stora eller komplicerade beställningar kan det ta upp mot fem arbetsdagar att leverera


Dina personuppgifter

När du skickar e-post, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt e-postformulär eller använder en e-tjänst, lagras dina personuppgifter för att Göteborgs Stad ska kunna nå dig. Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}