Till sidans huvudinnehåll

Rivningslov

Har du planer på att riva en byggnad? Om du bor inom detaljplanelagt område behöver du rivningslov. I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud

Då behöver du rivningslov

  • Du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad som ligger inom detaljplanelagt område.
  • När det finns områdesbestämmelser som kräver det.

Då behöver du inte rivningslov

  • När du ska riva utanför planlagt område. Men tänk på att arbetet alltid är anmälningspliktigt. Är du osäker om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanelagt område kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.
  • När du ska riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

När behöver du göra en anmälan?

Du behöver göra en anmälan när du, helt eller delvis, ska riva en byggnad. Det är inte anmälningspliktigt att riva komplementbyggnader. Du får också riva ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske, exempelvis ladugårdar och stall som inte omfattas av detaljplan, utan att göra en anmälan.

Ansök om rivningslov eller gör en anmälan

Här söker du rivningslov

Behöver jag en kontrollansvarig i mitt rivningsprojekt?

Oavsett om byggnaden ligger inom ett område med detaljplan eller inte, kan du utse en kontrollansvarig om rivningen ska följa en kontrollplan. Det är du som är byggherre som ska utse en certifierad kontrollansvarig . Den som är kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen följs, och vara med vid samråd och kontroller. För mindre objekt, småhus och enklare byggnader, kan du själv oftast ansvara för kontrollerna i kontrollplanen för rivning.

Vad innebär en kontrollplan?

I din kontrollplan anger du hur du ska ta hand om ditt rivningsmaterial. När du ska ändra en byggnad behöver du också ha en kontrollplan, om materialet innehåller farligt avfall och om åtgärden är anmälningspliktig.

Mallar för enkel kontrollplan

Det här är en kontrollplan

Du behöver ett startbesked

Förutom rivningslov behöver du ett startbesked, där en kontrollplan är fastställd. I din kontrollplan anger du hur du ska ta hand om ditt rivningsmaterial. Innan du river måste du göra en inventering för att se till att olika material tas om hand var för sig. I inventeringen anger du graden av farliga och miljö- och hälsostörande material, samt hur du ska hantera dessa.

Rivningsförbud

Du kan få avslag på din ansökan om byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av ett rivningsförbud. Detta gäller även om byggnaden behövs för bostadsförsörjningen eller ska bevaras av historiska, miljömässiga eller konstnärliga skäl.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor om rivningslov så kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}