Till sidans huvudinnehåll
Bild på plaketten för Per och Alma Olssons pris

Per och Alma Olssons fond - pris för årets bästa byggnad i Göteborg

Varje år delar Per och Alma Olssons fond ut pris för årets bästa byggnad i Göteborg. Priset går till den byggaktör som under föregående år bäst uppfyllde krav på utformning och användning.

Per och Alma Olssons fonds pris för årets bästa byggnad delas ut av Göteborgs Stad. Det består av en plakett att fästa på byggnaden och en prissumma. Prissumman är tänkt att användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra.

Per och Alma Olsson var ett grosshandlarpar som i sitt testamente från 1926 donerade 100 000 kronor att via en fond varje år dela ut pris till ”den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de byggnadsverk som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav”.

Priset delades ut första gången 1965.

Ekmansgatan 5 årets bästa byggnad 2023

2023 går Per och Alma Olssons fonds pris för årets bästa byggnad till Ekmansgatan 5. TB-Gruppen är byggaktör och för arkitekturen svarar Inobi och arkitekt Albert Svensson.

Juryns motivering
Nybyggnation som genom gestaltningen elegant anpassar sig till omgivande sekelskiftesbyggnader. Arkitekturen utmärker sig genom noggranna materialval och detaljer där interiör och exteriör bildar en harmonisk helhet. Byggprocessen har präglats av höga miljömål och omsorg om platsens läge. Resultatet är en gedigen och ståtlig byggnad med förankring i historien, samtidigt som den tar sikte på framtiden.


Hedersomnämnande 2023 går till Brf Sannaparken HSB Göteborg som byggherre och arkitektkontoret what! arkitektur.

Motivering
Tegelarkitekturen imponerar i en utformning som hämtar inspiration från den tidigare Fixfabriken och omgivningarna. Ett stort engagemang hos alla parter i projektet har resulterat i ett bostadshus som i helhet och detaljer andas omsorg och fantasi i sin gestaltning och funktion

Skicka in förslag

Vem som helst kan lämna in förslag. Utöver byggnader är det även möjligt att ge förslag på andra byggnadsverk som till exempel broar, dammar och parker. Du kan skicka in förslag stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se.
Skriv ”Förslag Per och Alma Olssons fond” i ämnesraden.

Det är föregående års färdigställda byggnader som kan nomineras. I år kan du alltså skicka in byggnader som stod klara 2023.

Val av pristagare

Juryn gör ett urval av de förslag som kommit in och åker ut på platsbesök. De byggnader som juryn väljer att nominera till priset offentliggörs i slutet av november. Det vinnande byggnadsverket offentliggörs sedan i december i samband med en prisceremoni.

Juryn består i enlighet med testamentet av fem konstförståndiga ledamöter och utses enligt följande:

  • två ledamöter från kommunfullmäktige

  • en ledamot från stadsbyggnadsnämnden

  • en ledamot från Tekniska samfundet

  • en ledamot från kulturnämnden

Filer och dokument

Pristagare - Per och Alma Olssons fond - år 1965 — 2023

Lista över bästa byggnadsverk år 1965 — 2023.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor om Per och Alma Olssons fond – bästa huset i stan så kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}