Till sidans huvudinnehåll

Per och Alma Olssons fond - Bästa byggnadsverket i stan


Varje år delar Per och Alma Olssons fond ut pris till den byggaktör vars byggnadsverk bäst uppfyller fondens krav på en god gestaltad livsmiljö med särskild vikt på estetiska, miljömässiga och användarvänliga lösningar.

Ett pris till glädje för andra

Per och Alma Olsson fond är ett litet byggnadspris, men det enda i sin kategori som delas ut av Göteborgs Stad. Det är ett pris som verkligen lyfter fram ett byggnadsverks alla kvaliteter och inte bara utformningen. Priset består av en plakett och minst 10 000 kronor som ska användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra.

Nominera och motivera ditt förslag

Vem som helst kan lämna in förslag på byggnadsverk som tagits i bruk året innan. Du kan lämna förslag med motivering i mitten på september (vi annonserar i sociala medier när det är dags). Därefter gör juryn sin bedömning och åker ut på platsbesök under oktober-november.

Förutom byggnader är det även möjligt att ge förslag på andra byggnadsverk som till exempel broar, dammar och parker.

De föreslagna byggnadsverken kungörs i slutet av november i både pressmeddelande och i sociala medier. Vinnande byggnadsverk kungörs i mitten på december via pressmeddelande och sociala medier.

Vinnande byggnadsverk utnämns av en jury som består av fem "konstförståndiga ledamöter" och utses enligt testamentet enligt följande:

  • två ledamöter från stadsfullmäktige (i dag kommunfullmäktige)
  • en ledamot från stadsbyggnadsnämnden
  • en ledamot från Tekniska samfundets i Göteborg avdelning för husbyggnadskonst
  • en ledamot från styrelsen från Göteborgs museum (i dag kulturnämnden).

Göteborgs bästa byggnad, 2022

Historien bakom Per och Almas fond

Per och Alma Olsson var ett barnlöst grosshandlarpar som i sitt testamente från 1926 donerade 100000 kronor till Göteborgs Stad att via en fond varje år delas ut till "den byggaktör som under nästföregående år färdigställt det eller de byggnadsverk som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav".

Filer och dokument

Pristagare - Per och Alma Olssons fond - år 1965 — 2022
Lista över bästa byggnadsverk år 1965 — 2022.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor om Per och Alma Olssons fond – bästa huset i stan så kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}