Till sidans huvudinnehåll

Stadsbyggnadsnämndens taxa

Stadsbyggnadsnämndens taxa innehåller avgifter för byggärenden, kartor, mätning och planer. Taxan bygger på självkostnadsprincipen, du betalar alltså för det arbete som vi gör i ditt ärende.

Vad betalar jag för?

Den som vill bygga nytt, bygga om eller bygga till måste enligt lag ibland ansöka om tillstånd hos kommunen. Tillstånd och beslut kan till exempel gälla detaljplaner och bygglov. Samma lag säger också att kommunen är skyldig att handlägga ansökan. Denna handläggning kräver resurser i form av personal och utrustning. Lagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnaden för den handläggningen.

Vad är en taxa?

Taxan är alltså kommunens verktyg för att få täckning för de kostnader som är relaterade till sin myndighetsutövning. Den taxa som gäller för stadsbyggnadsnämndens verksamhet beslutas av kommunfullmäktige. Vid debitering av fastighetsbildningsärenden och lantmäteriförrättningar tillämpas statlig lantmäteritaxa.

Detta gäller för fakturor

Oftast sker fakturering efter beslut men för vissa tjänster kan det ske även vid andra tillfällen eller enligt avtal. Har du frågor kring en specifik faktura är du välkommen att kontakta din handläggare.

Grundbeloppet ändras varje år

Taxan för vår verksamhet är knuten till ett grundbelopp som justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det betyder att taxan/prislistan ändras varje år då nytt grundbelopp fastställs med hänsyn till detta index.

Vad kostar det?

Ta del av vår taxa under Filer och dokument. Har du frågor om kostnad i ditt pågående ärende är du välkommen att kontakta din handläggare.

När du ska bygga om eller bygga nytt hittar du förklaringar och exempel på vad det kan kosta här:

För generella frågor om stadsbyggnadsnämndens taxa kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Filer och dokument

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}