Till sidans huvudinnehåll

Räkneexempel på avgifter för byggärenden


Här ser du några exempel på vilken avgift du kan få betala för olika byggåtgärder, som att bygga till ditt hus.

Räkneexempel

Observera att detta bara är exempel och att kostnader kan tillkomma (till exempel om du behöver ett tekniskt samråd) eller tas bort (till exempel om du bygger långt från tomtgräns och en utstakning inte krävs). Tidsbegränsat och permanent lov är samma kostnad.

Om du ansöker om flera åtgärder i samma ansökan som är samma typ, exempelvis bygglovpliktiga, blir det billigare än om du gör flera ansökningar. Du tar reda på om dina åtgärder är bygglovspliktiga här.

Alla räkneexempel utgår från att du följer detaljplan enligt taxan. I vissa fall kan det tillkomma en planavgift när du bygger nytt. Detta beror på när detaljplan är gjord och om den är finansierad i förväg (då betalar du inte) eller du behöver betala när du använder byggrätten. Fråga din handläggare om det är planavgift på din fastighet.

Här kan du läsa mer om vad det är som kostar och varför det kostar:
Beskrivning av avgifter i ett byggärende

En- och tvåbostadshus - nybyggd villa 

Åtgärd Avgift
Normal nybyggnadskarta 9068 kr
Bygglov 16 740 kr
Startbesked (genomförande) 25 808 kr
Grovutstakning 4883 kr
Finutstakning 8370 kr
Lägeskontroll 4883 kr
Summa 69 752 kr

En- och tvåbostadshus - komplementbyggnad (attefall)

Åtgärd Avgift
Enkel nybyggnadskarta 4883 kr
Startbesked (genomförande) 8370 kr
Grovutstakning 4185 kr*
Finutstakning 6278 kr
Lägeskontroll 4185 kr
Summa 27 901 kr

*Grovutstakning är frivilligt och kan användas för att komma igång med markarbeten såsom exempelvis schaktning och sprängning.

En- och tvåbostadshus - tillbyggnad, attefallstillbyggnad

Åtgärd Avgift
Enkel nybyggnadskarta 4883 kr
Startbesked (genomförande) 8370 kr
Utstakning 4883 kr
Lägeskontroll 4185 kr
Summa 22 321 kr

En- och tvåbostadshus - mindre fasadändring (till exempel fönsterbyte eller ommålning)

Bygglov 2093 kr
Startbesked (genomförande) 2093 kr
Summa 4186 kr

En- och tvåbostadshus - plank eller mur längre än 10 meter

Kartutdrag 1395 kr
Bygglov 4185 kr
Startbesked (genomförande) 2093 kr
Utstakning ca 4 000 kr (timdebitering)
Lägeskontroll ca 4 000 kr (timdebitering)
Summa 15 673 kr

Balkonger, fler än fem stycken på samma flerbostadshus

Bygglov, utan tekniskt samråd 7673 kr
Startbesked (genomförande) 6278 kr
Summa 13 951 kr

Göra om en lokal till en restaurang 101–500 kvadratmeter

Enkel nybyggnadskarta 4883 kr (vid uteservering)*
Annat ändamål, bygglov utan tekniskt samråd 18 833 kr
Annat ändamål, startbesked (genomförande)a 12 555 kr
1-5 skyltar, liten påverkan lov 4185 kr -50 % = 2093 kr*
1-5 skyltar, startbesked (genomförande) 2790 kr -50 % = 1395 kr*
Uteservering, lov 7643 kr -50 % = 3837 kr*
Uteservering, startbesked (genomförande) 7673 kr -50 % = 3837 kr*
Summa 47 433 kr

*Frivilligt

Nybyggnad av lagerlokal 501–1000 kvadratmeter

Normal nybyggnadskarta 9086 kr
Bygglov 13 253 kr
Startbesked (genomförande) 13 253 kr
Grovutstakning 6975 kr*
Finutstakning 11 160 kr
Lägeskontroll 6975 kr
Summa 60 684 kr

*Grovutstakning är frivilligt och kan användas för att komma igång med markarbeten såsom exempelvis schaktning och sprängning.

Film som visar vad vi menar med nybyggnad

Film som visar vad vi menar med Attefallsåtgärder

Film som visar vad vi menar med fasadförändring

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}