Till sidans huvudinnehåll
Illustration av en hand som håller i tre 200-lappssedlar.

Avgifter och taxa för att bygga

Stadsbyggnadsnämndens taxa

Stadsbyggnadsnämndens taxa innehåller avgifter för byggärenden, kartor, mätning och planer. Taxan bygger på självkostnadsprincipen, du betalar alltså för det arbete som vi gör i ditt ärende.

Beskrivning av avgifter i ett byggärende

Beroende var du bor och vad du ska bygga så kommer ditt ärende kosta olika mycket. Här finns en kort beskrivning av delar i processen som är kopplade till olika kostnader.

Räkneexempel på avgifter för byggärenden

Här ser du några exempel på vilken avgift du kan få betala för olika byggåtgärder, som att bygga till ditt hus.
${loading}