Till sidans huvudinnehåll

E-tjänster bygga, riva och förändra


Här hittar du alla e-tjänster för ärenden som har med bygglov att göra. I våra e-tjänster kan du ansöka om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt gör anmälan för byggåtgärder som kräver startbesked.

E-tjänster

För dig som bygger

Söka bygglov och andra åtgärder

Följ mina byggärenden

Meddelande till min handläggare

Komplettera inför lov, förhandsbesked, anmälan och strandskydd

Om du har fått ett bygglov och ska bygga / bygger

Komplettera inför startbesked

Begäran om slutbesked

Komplettera inför slutbesked

Se och hämta beslut

Se mina beslut

Se beslut på din fastighet

För dig som granne och sakägare

Grannar och sakägare: lämna synpunkter

Grannar och sakägare: ta del av beslut

Företag: Lämna synpunkter som granne

Företag: Ta del av beslut som granne

Tillsynsanmälan

Anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) eller miljöbalken

Anonym anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) eller miljöbalken

Ta del av handlingar i tillsynsärende

Ta del av beslut i tillsynsärenden

Kartor

Beställ kartutdrag

Beställ nybyggnadskarta

Mätning

Beställ utstakning och lägeskontroll

Beställ mätuppdrag

För dig som har frågor

Boka vägledning i plan- och byggfrågor


Bank-ID

För att ansöka loggar du in med bank-ID. Söker du för ett företag kommer du kunna ange det i tjänsten, men du loggar alltid in med ditt personliga bank-ID för kunna ansöka och sedan följa ärendet. Om du har skyddad identitet ska du alltid söka via pappersblankett.

Handlingar som krävs

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du bifoga ritningar och handlingar i e-tjänsten. Ritningarna du bifogar ska vara fackmannamässigt utförda.

Ta reda på vilka handlingar som behövs beroende på vad du ska bygga

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om bygglov. Avgiften beräknas enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Läs mer på sidan avgifter och taxa för att bygga.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}