Till sidans huvudinnehåll
Illustration av tre pratbubblor. I en finns ett hjärta, i en annan en dator och i den tredje syns en hand som hamrar på en spik, ett flerfamiljshus och en person som skriver på ett papper.

Ansökan och ansökningshandlingar

Här kan du lämna din ansökan för alla typer av byggärenden. Du kan också läsa om vilka handlingar du behöver skicka in i samband med ansökan.

Ansök om bygglov och andra byggärenden

Här ansöker du om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt gör anmälan för byggåtgärder som kräver startbesked.

Ritteknik för dig som gör egna ritningar

Här får du stöd i hur ritningarna du lämnar in ska se ut.

Hur du läser och förstår en detaljplan

Detaljplanekartan med bestämmelser är det juridiskt bindande dokument som en kommun tar fram för att reglera användningen av mark och vattenområden.

Komplettera ditt byggärende

Har du glömt någon handling eller har du fått ett meddelande från oss att vi saknar något för att kunna handlägga ditt ärende? Det finns flera sätt du kan komplettera ditt ärende på.

E-tjänster bygga, riva och förändra

Här hittar du alla e-tjänster för ärenden som har med bygglov att göra. I våra e-tjänster kan du ansöka om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt gör anmälan för byggåtgärder som kräver startbesked.

Exempelritningar och checklistor - det här behöver du i din ansökan

Genom att ta del av exempelritningar kan du få hjälp när du ska ta fram egna underlag till din bygglovsansökan. Det finns också checklistor som anger vilka handlingar du behöver skicka med i din ansökan.
${loading}