Till sidans huvudinnehåll

Om tomträtt


En tomträtt ger dig rätt att använda en specifik fastighet som ägs av Göteborgs Stad. För detta betalar du som tomträttshavare en årlig tomträttsavgift (avgäld) till kommunen. En tomträttshavare har i princip samma rätt att använda marken som en ägare till en friköpt fastighet och har rätt att belåna fastigheten.

Det här innebär det att ha en tomträtt:

Det här gäller för dig som har tomträttsavtal

Tomträttsavgift regleras genom ett tomträttsavtal. Femton månader innan tomträttsavtalet ska skrivas om (omregleras) skickas ett tilläggsavtal till dig om ny avgift för den kommande avtalsperioden. En period är vanligtvis tio år. Om ni är flera som har en fastighet med tomträtt måste tilläggsavtalet undertecknas av samtliga.

Kommunfullmäktige beslutar om beräkning av tomträttsavgift

För småhus

Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutar om hur tomträttsavgiften beräknas. Gällande modell antogs av kommunfullmäktige 7 maj 2009.

För att beräkna avgiften för 10-åriga avgiftsperioder används modellen
0,3 x marktaxeringsvärdet x 0,035 = avgift/år
Årlig avgift motsvarar 1,05 procent av 2024 års marktaxeringsvärde.

För att beräkna avgiften för 20-åriga avgiftsperioder används modellen
0,3 x marktaxeringsvärdet x 0,04 = avgift/år
Årlig avgift motsvarar 1,20 procent av 2024 års marktaxeringsvärde.

För flerbostadshus

Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutar om hur tomträttsavgiften beräknas. Gällande modell antogs av kommunfullmäktige 23 februari 2006.

För att beräkna avgiften för 10-åriga avgiftsperioder används modellen
0,75 x marktaxeringsvärdet x 0,02 = avgift/år
Årlig avgift motsvarar cirka 1,50 procent av 2022 års marktaxeringsvärde.

För att beräkna avgiften för 20-åriga avgiftsperioder används modellen
0,75 x marktaxeringsvärdet x 0,0225 = avgift/år
Årlig avgift motsvarar cirka 1,69 procent av 2022 års marktaxeringsvärde.

För övriga tomträttsupplåtelser (kommersiella, industri, parkering, etcetera)

Tomträtten marknadsvärderas inför ny avgiftsperiod och värderingen ligger till grund för årlig tomträttsavgift. Om det i flerbostadshus finns lokaler marknadsvärderas även dessa.

Avgiftsräntan är 3,00 procent för 10-åriga avgiftsperioder och 3,25 procent för 20-åriga avgiftsperioder.

Information om behandling av personuppgifter

I bifogad handling kan du läsa hur exploateringsförvaltningen behandlar dina personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter vad gäller tomträttsavtal

Frågor och svar

Är tomträttsavgiften avdragsgill?

Du betalar fastighetsavgift eller fastighetsskatt för en tomträtt. Tomträttsavgiften är avdragsgill i deklarationen på samma sätt som räntor och lån på tomträtten. Du som har en fastighet med tomträtt får varje år en kontrolluppgift där det framgår hur stor avgift du betalade in föregående år.

Allmänna villkor för tomträtt

Vad gäller med träd inom tomträtt?

Tomträttshavaren ansvarar för träd på tomträtten oavsett om de fanns när tomträtten uppläts eller om det är tomträttshavaren själv som har planterat dem. Att ta ner träd på sin tomträtt kräver inget godkännande från kommunen.

Gamla ekar eller andra sällsynta träd kan dock vara skyddade och då krävs särskilt tillstånd för att fälla, detta gäller oavsett om du är tomträttshavare eller fastighetsägare. Om du är osäker på om trädet du vill fälla är skyddat rekommenderar vi att du kontaktar Länsstyrelsen.

Filer och dokument

Beslut från kommunfullmäktige angående friköp av tomträtt (småhus) från och med 13 november 2013.

Tjänsteutlåtande angående friköp av tomträtter upplåtna för kommersiella ändamål och för flerbostadshus

Kontakta exploateringsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring tomträtter ska du kontakta exploateringsförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}