Till sidans huvudinnehåll

Friköp av småhus med tomträtt

Så här gör du för att friköpa din småhustomt.

Information och regler

Så här beräknar du hur mycket din tomträtt kostar att friköpa

 • Friköp av småhustomträtter där upplåtelsen varat i mindre än tio år sker till marknadspris.
 • Modellen för friköp av småhustomträtter där upplåtelsen varat mer än tio år ser för närvarande ut så här: 65 procent av vid varje tidpunkt gällande marktaxeringsvärde.

Vill du friköpa ett flerbostadshus eller tomträtt för kommersiell verksamhet hittar du information och blanketter på sidan Friköp av tomträtt med flerbostadshus eller kommersiell verksamhet.

Så här gör du

Friköp av tomträtt

 1. Skicka in en intresseanmälan till exploateringsförvaltningen med namn, adress, e-postadress och telefonnummer på tomträttshavaren samt fastighetsbeteckning på tomträtten. Intresseanmälan om begäran av offert för friköp av småhus med tomträtt
 2. Exploateringsförvaltningen granskar tomträttsavtalet och beräknar priset. 
 3. En offert skickas hem för påseende, när du bestämmer dig för att tacka ja/nej till erbjudandet ska svaret vara skriftligt. Du kan skicka ditt svar via mejl eller via vanlig post.  
 4. Om du tackar ja till erbjudandet skickas ett köpekontrakt i två exemplar, som du undertecknar. Skicka sedan tillbaka båda exemplaren till exploateringsförvaltningen. I samband med detta måste du ha klart med lån från banken. 
 5. Köpeskillingen ska vara betald senast tillträdesdagen. Fram till dess betalar du din tomträttsavgift enligt tomträttsavtalet. 
 6. När betalningen har kommit till exploateringsförvaltningen skickas två exemplar av köpebrev till dig som du undertecknar. Skicka sedan tillbaka båda exemplaren till exploateringsförvaltningen. Efter attest av kommunen skickas era exemplar av köpehandlingar åter. Den tomträttsavgift du eventuellt betalat in för mycket återbetalas. 
 7. När köpebrevet är undertecknat måste du söka lagfart inom tre månader hos Lantmäteriets fastighetsinskrivning via formuläret
  Ansökan om lagfart på Lantmäteriets webbplats. Banken hjälper ofta till med detta. Stämpelskatt samt administrativa kostnader tillkommer.

Kontakta exploateringsförvaltningen

Är du intresserad av att friköpa din tomträtt? Då läser du genom information under "Så här gör du" fyller sedan i formuläret "Intresseanmälan om begäran av offert för friköp av småhus med tomträtt" och skickar sedan in den till exploateringsförvaltningen. När ärendet har behandlats får du hem en offert på vad det kommer att kosta att friköpa din tomträtt.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}