Till sidans huvudinnehåll
Ilustration av kvarter med bostäder i rött tegel.

Friköp av tomträtt

Processen för friköp ser annorlunda ut baserat på om det är ett småhus, flerbostadshus eller kommersiell verksamhet.

Friköp av småhus med tomträtt

Så här gör du för att friköpa din småhustomt.

Friköp av tomträtt med flerbostadshus eller kommersiell verksamhet

Så här gör du om du vill friköpa en tomträtt för flerbostadshus eller kommersiell verksamhet.
${loading}