Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Ilustration av kvarter med bostäder i rött tegel.

Friköp av tomträtt

Processen för friköp ser annorlunda ut baserat på om det är ett småhus, flerbostadshus eller kommersiell verksamhet.

Friköp av småhus med tomträtt

Så här gör du för att friköpa din småhustomt.

Friköp av tomträtt med flerbostadshus eller kommersiell verksamhet

Så här gör du om du vill friköpa en tomträtt för flerbostadshus eller kommersiell verksamhet.
${loading}