Till sidans huvudinnehåll

Odlingslotter


Här får du information om de odlingslotter som finns i staden. Det händer mycket inom odlingsområdet i Göteborgs stad just nu. Närodlat gynnar både människan och miljön.

Intresset för odling är stort. Att odla grönsaker och blommor på en odlingslott kan vara ett bra alternativ för dig som bor i lägenhet eller av annan anledning inte har möjlighet att odla hemma.

Befintliga odlingsområden 

Göteborgs Stad hyr (arrenderar) ut marken till respektive odlarförening som i sin tur upplåter lotterna till sina medlemmar. En odlingslott kostar cirka 500 kronor per år att hyra. I kostnaden ingår arrende- och medlemsavgift samt andra kostnader föreningen har. Merparten av områdena har en gemensam föreningsstuga och på ungefär en fjärdedel av områdena finns det även möjlighet att ha en egen bod eller ett eget växthus. 

Är du intresserad av en odlingslott eller har frågor kan du komma i kontakt med föreningarna via nedanstående länk. Där hittar du blanda annat kontaktpersoner för respektive förening. Alla frågor vad gäller odlingslotterna sköts av föreningen. 

Här kan du söka bland de odlings- och koloniområden som finns i Göteborg

Har du idéer angående hur vi kan förbättra de befintliga odlingsområdena eller nya odlingsprojekt kontakta:

odlarforeningar@exploatering.goteborg.se

Information om behandling av personuppgifter - kontaktuppgifter vad gäller odlarföreningar

Om Stadsnära odling

Exploateringsförvaltningen genom Stadsnära odling har ett särskilt uppdrag att stödja initiativ från odlingsintresserade grupper som vill starta ett nytt odlingsområde. För att starta ett nytt odlingsområde krävs att:

  • Det finns en engagerad, frivillig och entusiastisk grupp människor som har bildat en odlarförening som är öppen för alla.
  • En lämplig plats med tillgång till vatten
  • Platsen ska vara bostadsnära och gärna ligga i anslutning till andra allmänna aktiviteter för att skapa en bra mötesplats i området.

Gå gärna in på vår hemsida för att läsa mer och se hur några av våra genomförda projekt ser ut. Där kan du också hämta blanketter och kontaktinformation.

Kontakta exploateringsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta exploateringsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}