Till sidans huvudinnehåll

Koloniträdgårdar och fritidshusområden

Exploateringsförvaltningen arrenderar ut mark för koloniområden och fritidshusområden till ca 25 föreningar. Det finns cirka 3 000 stugor i dessa områden. Stugorna är privatägda. I vissa områden tillåts stugorna vara 15 m2, i andra upp till 60 m2. På de allra flesta områdena har stugorna vatten och avlopp inkopplat. Samtliga områden är utbyggda.

Organisation för koloniträdgårdarna

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK) är den intresseorganisation som samlar kolonisterna i staden. 19 av stugområdena är anknutna till FGK. FGK har arrendeavtalet med exploateringsförvaltningen i de fall koloniföreningen är ansluten till organisationen, för övriga finns arrendeavtal direkt mellan exploateringsförvaltningen och den lokala föreningen.

Om du vill köpa en stuga

Stugorna annonseras ut i dagspress eller säljs av mäklare. Det händer också att de som vill sälja sin stuga sätter upp ett anslag på föreningens anslagstavla. Du hittar kontaktinformation till de olika föreningarna på sidan Hitta Koloniområden och odlingslotter. När du köpt en stuga skriver du avtal med FGK om föreningen är medlem där, annars med din lokala förening för hyra av marken.

Söka bygglov i koloniområde

Om du har tänkt förändra din byggnad (bygga nytt eller bygga till) kräver de flesta åtgärder bygglov och/eller en bygganmälan. Detta söker du hos stadsbyggnadsförvaltningen. Här kan du kan läsa mer om bygglov i koloniområden.

Kontakta gärna din styrelse för att få ytterligare information om vilka regler som gäller för det område du är intresserad av.

Trädfällning i koloniområden 

Du måste ansöka om tillstånd för att fälla träd inom koloniområdet.


Kontakta exploateringsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring koloniträdgårdar så kan du kontakta exploateringsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}