Till sidans huvudinnehåll

Försäljning av kommunal mark


Vill du köpa kommunal mark av Göteborgs Stad? Här hittar du mer information och ser vilka förutsättningar som finns.

Alla fastigheter som är till försäljning säljs via mäklare på den öppna marknaden. Vill du köpa tillskottsmark för din fastighet kontaktar du förhandling och utredning på exploateringsförvaltningen genom att mejla:
forhandlingochutredning@exploatering.goteborg.se 

En förutsättning för att få köpa tillskottsmark är att detaljplanen stöder den planerade förändringen av fastigheten.

Friköp av tomträtt

Om din fastighet är upplåten med tomträtt och du är intresserad av att friköpa marken skickar du in en intresseanmälan till exploateringsförvaltningen genom att mejla: exploatering@exploatering.goteborg.se  

Exploateringsförvaltningen undersöker om det finns eventuella planer inom området där fastigheten ligger.
Det kan vara en ändrad planläggning med utökad byggrätt inom en nära framtid, eller att fastigheten ligger inom ett område där det ska påbörjas en stadsutveckling inom en nära framtid.

 • Om friköp inte kan medges, skickar exploateringsförvaltningen ett brev med motivering till varför.
 • Om friköp medges sker en värdering av den aktuella fastigheten, och offert skickas för påseende.

Vilken mark är inte till försäljning?

All kommunal mark som inte har några detaljplaner ingår i stadens så kallade markreserv. Den fungerar som en buffert för framtida behov när det gäller stadsutveckling, där marken är en viktig grundförutsättning.

Exploateringsförvaltningen, som förvaltar den kommunala marken åt nämnden, säljer inte mark till privatpersoner som inte är detaljplanelagd eller mark som ingår i stadens markreserv. Anledningen är att staden inte vill begränsa den kommande stadsutvecklingen och eventuell exploatering.

Mer information hittar du under Frågor och svar.

Frågor och svar

 • Har du sett en fastighet eller ett markområde som du skulle vilja köpa för att bilda en ny fastighet för bostadsändamål? (gäller även komplementbyggnader, Attefallshus med mera)?

  Alla fastigheter som ägs av exploateringsnämnden och är till försäljning säljs via mäklare på den öppna fastighetsmarknaden. Aktuella objekt finns på Hemnet, se länk nedan. Exploateringsnämnden säljer alltså inte objekt (via förvaltningen) direkt till enskilda privatpersoner. Vid friköp av befintliga bostadsarrenden sker en särskild process. Mer information om arrenden hittar du på goteborg.se via sökfunktionen eller via länken som finns under frågan Har du sett hus som står på kommunal mark som du skulle vilja köpa? längre ned på sidan.

  Här kan du söka på objekt på Hemnet

 • Vill du utöka din fastighet som ligger inom detaljplan?

  Om det finns detaljplanestöd för tillskottsmark till fastigheten kan staden eventuellt genomföra fastighetsbildning och försäljning av markområdet.

  Hitta gällande detaljplaner

 • Skulle du vilja utöka din nuvarande fastighet som ligger utanför detaljplan?

  Kommunal mark som inte är detaljplanelagd ingår i kommunens markreserv, som är tänkt för stadens kommande behov av mark för stadsutveckling.

 • Har du sett hus som står på kommunal mark som du skulle vilja köpa?

  Majoriteten av byggnader på stadens mark är redan upplåtna med arrende och är därav inte till försäljning. Här finns förutsättningarna för att arrendera kommunens mark

  Mer information om arrende

 • Rör din förfrågan verksamhets- eller industrimark?

  Gör din intresseanmälan via länken nedan. Ni uppmanas även att hålla koll på den öppna marknaden


  Intresseanmälan för att köpa tomt för verksamhet

 • Gäller din förfrågan markanvisning?

  Gör din ansökan om markanvisning via länken nedan. 

  Ansök om markanvisning

Kontakta exploateringsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta exploateringsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}