Till sidans huvudinnehåll

När du har fått ditt beslut om bostadsanpassning

När du har fått ditt beslut om bostadsanpassningsbidrag, läs igenom hela beslutet och medföljande bilagor. Har du frågor är du välkommen att kontakta din handläggare.

Det här gäller alltid

  • Det är det är den ansökande som ansvarar för bostadsanpassningen, oavsett var i bostaden den är placerad.
  • Kommunen beslutar om bidragets storlek. Bidrag lämnas med ett maxbelopp som motsvarar en skälig kostnad för ansökta åtgärder.
  • Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassningen
  • Du ska alltid spara ditt beslut

Om du är nöjd med beslutet

Är du är nöjd med beslutet kan du anlita en entreprenör som utför anpassningen. Kommunen beslutar endast om bidragets storlek och är aldrig beställare eller utförare av anpassningen. Du är beställare av arbetet och konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och utförande entreprenör.

Du väljer själv vilken entreprenör som ska anlitas. Väljer du någon annan än den entreprenör som lämnat den bidragsgrundande offerten ska du kontakta din handläggare för mer information.

Om du är missnöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Ditt överklagande ska vara skriftligt och innehålla vad du är missnöjd med och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ska alltid skickas till stadsbyggnadsförvaltningen. Stadsbyggnadsförvaltningen skickar ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg utan dröjsmål.

Överklagandet måste ha inkommit till oss senast tre veckor från den dag då du tog emot beslutet. Om det inte har inkommit i tid avvisas det.

Skicka ditt överklagande till stadsbyggnadsförvaltningen

Bostadsanpassningsenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Box 2554
403 17 Göteborg

Utbetalning av bidrag

När din bostadsanpassning är klar och du är nöjd med entreprenörens arbete kan ditt bidrag betalas ut. Det sker efter att handläggaren tagit del av fakturor/kvitton för anpassningen samt bilder på färdig anpassning. Vid mer omfattande anpassningar gör handläggaren ofta en slutkontroll på plats innan bidraget betalas ut.

I vissa fall kan stadsbyggnadsförvaltningen betala ut ditt bidrag direkt till entreprenören. Då behöver du skriva under blanketten ”Fullmakt för utbetalning” som entreprenören har med sig när arbetet är klart.

Återbetalning av bidrag

Kommunen kan endast kräva återbetalning av bidrag helt eller delvis i följande två fall:

  • Om den som har mottagit bidraget har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidrag felaktigt lämnats eller lämnats med ett för högt belopp.
  • Om bidraget lämnats felaktigt eller lämnats med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Kontakta bostadsanpassningsenheten

Har du synpunkter eller frågor kring beslut så kan du kontakta bostadsanpassningsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130297] }, "properties":{ "title":"Bostadsanpassningsenheten", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}