Till sidans huvudinnehåll

Bostadsanpassningsbidrag


Här ser du vad som krävs för att du ska få bostadsanpassningsbidrag och hur du gör för att ansöka om bidraget.

Vem kan ansöka?

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad så att den blir funktionell för dig. Är du vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning ska du ange barnet som sökande.

Du kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad oavsett om du hyr den, bor i bostadsrätt eller i eget hus. Bostaden måste vara din permanentbostad, du kan inte få bidrag för att anpassa ditt fritidshus. Om du är stadigvarande boende i ett fritidshus måste det uppfylla kraven på dagens bostadsstandard för åretrunthus för att bidrag ska kunna lämnas.

Vad kan man få bidrag för?

För bidraget kan du anpassa bostaden så att din vardag blir enklare. Du ska kunna förflytta dig, sova, sköta hygien, laga mat, äta och ta dig in och ur bostaden. Du kan få bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner, det vill säga sådant som vanligtvis inte tas med vid flytt.

Det gäller till exempel att:

 • ta bort trösklar
 • montera stödhandtag eller räcken
 • byta ut badkaret mot dusch
 • anpassa nivåskillnader med ramp eller hiss
 • installera dörröppnare
 • förstärka fast belysning i kök och badrum

Du kan även i vissa fall få bidrag till anpassningsåtgärder som har samband med rehabilitering, funktionsträning och sjukvård i bostaden. 

Du kan inte beviljas bidrag om ditt behov utifrån din funktionsnedsättning går att åtgärda med hjälpmedel, exempelvis med badbräda till ditt badkar.

Bidrag beviljas inte heller om de sökta åtgärderna är normalt bostadsunderhåll eller behöver utföras på grund av byggtekniska brister.

Intyg från sakkunnig

Till din ansökan behöver du bifoga ett intyg som styrker ditt behov av anpassningen. En arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig kan skriva detta intyg. Vid mer omfattande åtgärder bör intygsskrivaren lämna förslag till lämplig lösning, ett så kallat åtgärdsförslag.
Ansöker du bara om att anpassa trösklar mellan rum inne i bostaden behöver du inte bifoga något intyg vid ansökningstillfället.

Medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare

För att beviljas bidrag kan du behöva godkännande för anpassningen:

 • Bor du i hyresrätt ska fastighetsägaren godkänna. Finns det fler personer med i hyreskontraktet måste även dessa godkänna.
 • För bostadsrätt ska bostadsrättsföreningens styrelse eller förvaltare godkänna. Finns flera ägare till bostadsrätten måste samtliga ge sitt medgivande.
 • Gäller anpassningen eget hus måste alla dess ägare ge sitt godkännande.

I samtliga fall måste de som äger bostaden avstå från krav på återställande.

Offert eller kostnadsberäkning

För att få reda på bidrages storlek behöver en kostnadsberäkning/offert
inhämtas från en eller flera entreprenörer. Du kan själv inhämta en offert från en entreprenör.
Entreprenören måste ha F-skattsedel. Om du önskar kan handläggaren hjälpa till med detta. Oavsett om du bifogar handlingarna eller inte är det alltid du som är beställare gentemot entreprenören när arbetet ska utföras.

Bidrag vid flytt till ny bostad

Om du ska flytta är det viktigt att du gör ett genomtänkt val av ny bostad.
Är den nya bostaden uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning får du inte bidrag för vissa åtgärder. Mer information om detta finns i lagen om bostadsanpassning.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Ansök via blankett

Här hittar du blanketten som du kan skicka per post: 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansöka om bidrag i efterhand

Om du redan har utfört anpassningen kan du ansöka om bidrag i efterhand. Du behöver bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen var nödvändig då den gjordes. Du behöver även med faktura eller kvitto visa vilka kostnader du haft för anpassningen. I de flesta fall behöver du även visa med foton hur bostaden såg ut innan anpassningen utfördes. Om det saknas uppgifter som behövs för att handläggaren ska kunna utreda ärendet kan det innebära att bidrag inte beviljas.

Fullmakt eller förordnande 

Har du svårt att göra ansökan på egen hand kan du be ett ombud om hjälp. Ditt ombud behöver då en fullmakt, ni kan använda denna blankett:

Fullmakt för ombud

Komplettera din ansökan

Om du ska komplettera din ansökan med intyg eller andra bilagor i efterhand skicka dem till:

Bostadsanpassningsenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Box 2554
403 17 Göteborg

Eller per e-post till bostadsanpassning@stadsbyggnad.goteborg.se

Så här gör du för att söka om bostadsanpassningsbidrag

 1. Läs igenom den information som finns ovan och vilka regler det är som gäller för bostadsanpassning

 2. Kontakta din vårdgivare eller vårdcentral
  En arbetsterapeut eller annan sakkunnig måste intyga att anpassningen är nödvändig för dig. Om din ansökan bara gäller trösklar behöver du inte skicka med ett intyg vid ansökningstillfället.

 3. Medgivande från innehavare av köpeavtal eller hyreskontrakt
  Står någon annan person än du helt eller till viss del som innehavare av köpeavtalet eller hyreskontraktet för din bostad? Då behöver den eller dessa personer godkänna att de åtgärder som ansökan gäller får utföras i eller i anslutning till bostaden. Detta ska fyllas i på ansökningsblanketten. Vid behov kan din handläggare behöva begära in ditt kontrakt för bostaden.

 4. Medgivande från fastighetsägare
  Du som ansöker om bostadsanpassning kan behöva dessa godkännanden: 
  — Bor du i hyresrätt ska fastighetsägaren godkänna anpassningen
  — Bor du i bostadsrätt ska bostadsrättsföreningens styrelse eller förvaltare godkänna anpassningen
  — Gäller anpassningen ditt hus som du äger tillsammans med någon eller några andra behöver alla ägare ge sitt godkännande
  — I samtliga fall måste de som äger bostaden avstå från krav på att återställning av bostaden ska ske.
  Stadsbyggnadsförvaltningen kan hjälpa till med att begära in medgivande från fastighetsägare i samband med att ärendet handläggs. Vill du själv kontakta fastighetsägaren och be om ett medgivande kan du använda en av blanketterna nedan.

Fastighetsägarens medgivande vid hyresrätt eller bostadsrätt

Lagen om bostadsanpassningsbidrag

Kraven för att beviljas bostadsanpassningsbidrag är hämtade ur lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) som gäller från 1 juli 2018.

Tietoa suomeksi / Information på finska

Asunnon sopeuttaminen

Kontakta bostadsanpassningsenheten

Har du synpunkter eller frågor kring bostadsanpassningsbidrag kan du kontakta bostadsanpassningsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822082120412,57.70713611102917] }, "properties":{ "title":"Bostadsanpassningsenheten", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}