Till sidans huvudinnehåll
En vuxen och ett barn sitter på en bänk vid en utegård.

Allmännyttan i Göteborg

Göteborgs Stad äger och förvaltar över 75 000 lägenheter i hela Göteborg. Det görs genom Framtidenkoncernen och de bostadsförvaltande bolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder. Det gör oss till Sveriges största allmännytta.

Relaterad information

Bygga, bo och leva hållbart

Söker du bostad?

Det är bostadsbrist i Göteborg. Därför behöver du börja söka bostad i god tid. Allmännyttans bostäder förmedlas via Boplats och tilldelning sker efter kötid.

Drönarbild över norra Biskopsgården.
Bygga, bo och leva hållbart

Förvaltnings AB Framtiden

De bostadsförvaltande bolagen ingår tillsammans med flera andra bolag i Framtidenkoncernen. Moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden ägs av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB.

Bostadshus i Kvillebäcken i Göteborg.
Bygga, bo och leva hållbart

Poseidon

Poseidon är koncernens största bostadsbolag och skapar hem åt var tionde göteborgare. Cirka 60 000 göteborgare bor i bolagets drygt 28 000 lägenheter, vilka finns över hela staden.

Solpanelsvägg.
Bygga, bo och leva hållbart

Bostadsbolaget

Bostadsbolaget är Göteborgs äldsta allmännyttiga bostadsbolag med nästan 25 000 lägenheter i många av Göteborgs stadsdelar.

Trähusfasad i Göteborg.
Bygga, bo och leva hållbart

Familjebostäder

Familjebostäder bildades på 50-talet och har nästan 20 000 lägenheter i staden. Bolaget äger och förvaltar många av stadens landshövdingehus och det gör dem till Sveriges största trähusägare.

Bostadshus i Gårdsten i Göteborg.
Bygga, bo och leva hållbart

Gårdstensbostäder

Gårdstensbostäder är det minsta och nyaste bolaget i koncernen. Bildat 1997 och med cirka 2800 lägenheter i stadsdelen Gårdsten.

Ett torg i Göteborg.
Bygga, bo och leva hållbart

GöteborgsLokaler

GöteborgsLokaler äger och förvaltar kommersiella lokaler för butiker, kontor och offentlig verksamhet. En stor del av lokalerna är koncentrerade kring bolagets 21 lokala torg och handelsplatser.

Grönskande träd utanför ett höghus.
Bygga, bo och leva hållbart

Störningsjouren

Som stöd till koncernens bolag och även privata hyresvärdar finns Störningsjouren. De verkar för en trygg och god boendemiljö, vilket innefattar förebyggande åtgärder, fastighetsjour, utryckning vid behov samt arbete mot oriktiga hyresförhållanden.

Bostadshus i Kviberg i Göteborg.
Bygga, bo och leva hållbart

Framtiden Byggutveckling

Framtiden Byggutveckling är ett av koncernens två byggande bolag, de initierar, utvecklar och bygger hyresrätter. Färdiga fastigheter ägs och förvaltas sedan av koncernens bostadsbolag.

Gunga på en lekplats utanför bostadshus.
Bygga, bo och leva hållbart

Egnahemsbolaget

Egnahemsbolaget är ett av koncernens två byggande bolag, de bygger småhus och bostadsrätter med fokus på områden som idag domineras av hyresrätter.

Kontakta Förvaltnings AB Framtiden

Har du synpunkter eller frågor om Allmännyttan i Göteborg kan du kontakta Förvaltnings AB Framtiden.

Telefon och e-post

Telefon
031-773 75 50
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Sven Hultins Plats 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.978547852141185,57.68536574729768] }, "properties":{ "title":"Förvaltnings AB Framtiden", "content":"Sven Hultins Plats 2" } }]

Postadress

Johanneberg Science Park
412 58 Göteborg

Fax
031-773 75 64
${loading}