Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

flygbild över röda hustak.

Bostäder och lokaler

Göteborgs Stad har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen i staden och arbetar för att alla ska leva gott. Här kan du även få hjälp med till exempel bostadsanpassning vid funktionshinder eller om du vill hyra en odlingslott.

Tomter, hus och lokaler till försäljning

Här annonseras de objekt som Göteborgs Stad genom exploateringsförvaltningen har till försäljning.

Arrende

Behöver du arrendera (hyra) mark? Göteborgs Stad arrenderar ut mark för olika användningsområden som till exempel odlingslotter, mark för jordbruk, parkeringsplatser och bollplaner. För den arrenderade marken betalar du en avgift, en så kallad arrendeavgift.

Bostadsförsörjning

Kommunen har, enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. I Göteborgs Stad har stadsbyggnadsförvaltningen detta uppdrag från och med 2023.

Allmännyttan i Göteborg

Göteborgs Stad äger och förvaltar över 75 000 lägenheter i hela Göteborg. Det görs genom Framtidenkoncernen och de bostadsförvaltande bolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder. Det gör oss till Sveriges största allmännytta.

Försäljning av kommunal mark

Vill du köpa kommunal mark av Göteborgs Stad? Här hittar du mer information och ser vilka förutsättningar som finns.

Relaterad information

Vy från bro över byggnation med lyftkran.
Företag och organisationer

Markanvisning

Här kan du läsa mer om hur staden arbetar med markanvisningar samt hur du ansöker om öppna markanvisningar.

Illustrationsbild för bostäder med höga och låga hus samt en byggkran
Göteborg växer

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Göteborg växer snabbt. Befolkningen ökar och vi har brist på bostäder. Det behöver byggas 4 000–5 000 bostäder per år fram till 2030 i Göteborg för att möta framtida behov och minska dagens brist på bostäder.

Bild på torslandaskolan i grå färg med grönska runt
Göteborg växer

Så planeras lokaler i staden

Staden har olika typer av lokaler för kommunal service. Det kan vara skolbyggnader och andra typer av offentliga lokaler.

Person i rullstol åker hiss i ett trapphus.
Kommun och politik

Tillgängliga bostäder

Göteborgs Stad inventerar tillgängligheten i och runt bostäder och tar fram underlag för åtgärder.

${loading}