Till sidans huvudinnehåll

Detta händer med ditt matavfall


Att ta hand om sitt matavfall innebär en stor klimatnytta. Trots det hamnar mycket matavfall i soporna. Här finns information om hur matavfall som samlas in blir till biogas och biogödsel och vilken effekt det har för klimatet.

Inga böter för villa- och radhusägare som inte sorterar sitt matavfall

8 april 2024

Viktig information med anledning av Göteborgs-Postens artikel ”Nu måste matavfallet sorteras – annars riskerar du böter” publicerad 6 april på gp.se och 7 april 2024 i pappersupplagan

1. Villa- och radhusägare kommer att få kärl för matavfallsinsamling

Vi på Kretslopp och vatten kommer att förse alla ägare till villor och radhus med kärl för matavfallsinsamling under de kommande åren. De som ännu inte fått ett kärl för matavfallsinsamling kommer därför inte att få betala böter. Läs mer om hur villa- och radhusägare kommer att få flerfackskärl.

2. Påpekande om soppåsar slängs i kärl för matavfall

De som sorterar ut sitt matavfall och lämnar det till matavfallsinsamlingen sköter i regel detta mycket bra. Det är sällan som fel saker hamnar i påsen för matavfall.

Om soppåsar läggs i behållaren för matavfall får ägaren en uppmaning av oss på Kretslopp och vatten att rätta till det. Då kan ägare av flerfamiljshus få betala en avgift, men i dagsläget inte ägare av villor och radhus.

3. Inga böter om matavfall hamnar i soppåsen

Kretslopp och vatten kommer inte att ge böter till den som lägger en del av matavfallet i soppåsen. Däremot är det ju dumt att inte allt matavfall blir till biogas och biogödsel.


Mer än hälften av matavfallet slängs fel

Under 2022 lade varje göteborgare i genomsnitt 37 kg matavfall i de bruna papperspåsarna och lämnade dem till matavfallsinsamlingen. Det blev totalt 23 000 ton matavfall. Det är bra, men det kan bli bättre. Under samma år slängde vi lika mycket matavfall i restavfallet, det vill säga i soporna, som eldades upp för att bli fjärrvärme. En tredjedel av innehållet i en genomsnittlig soppåse var matavfall. I första hand ska mat ätas upp och göra oss mätta, men matavfall som potatisskal, äppleskrottar, morotsblast och ben från kött och fisk ska lämnas i den bruna papperspåsen för matavfall. Då blir det biogas och biogödsel som bidrar till att minska klimatförändringarna.

Stora klimatvinster med att sortera ut matavfallet

Biogas användas bland annat för att köra stadsbussar. Biogödsel ger gödning åt lantbrukare som bedriver ekologisk odling. Det är därför som det är mycket bättre för klimatet om matavfallet används till detta i stället för att eldas upp. Av alla koldioxidutsläpp som kommer av att hushållen konsumerar olika saker beror cirka 25 procent på det sätt som vi köper och slänger mat. Genom att sortera ut matavfallet kan dessa utsläpp minska.


Så här blir matavfall till biogas och biogödsel

Det kommunala bolaget Renova tar, i sin anläggning för matavfall i Marieholm i norra Göteborg, hand om matavfall från hushåll och verksamheter i Göteborg och nio andra kommuner i Göteborgsregionen. Där mals, blandas, pressas och silas matavfallet till något som kallas för slurry. Renova tillverkar ungefär 40 000 ton slurry varje år.

Här finns mer information om verksamheten på Renovas anläggning i Marieholm.

Slurry från Renovas anläggning i Marieholm transporteras sedan till ett företag i Falkenberg och ett annat i Kungshamn som rötar den. Rötning innebär att slurryn finns i en tank utan syre i omkring en månad. Då bryts avfallet ner med hjälp av bakterier och det bildas biogas. Det som inte har blivit gas går nu att använda som biogödsel.

Biogas används som fordonsbränsle och av industrier

Slurryn från göteborgarnas matavfall blir till 1,1 miljoner kubikmeter biogas under ett år. Det motsvarar fem procent av biogasproduktionen i hela Sverige. Biogas används främst som fordonsbränsle, särskilt för lastbilar och bussar, och ersätter då fossila drivmedel som diesel och bensin. För varje fordon som går på biogas i stället för bensin eller diesel minskar klimatpåverkan med cirka 90 procent.

Industrier som behöver värme i sin tillverkning kan använda biogas i stället för fossil naturgas. Biogas är ett klimatneutralt bränsle eftersom den inte tillför någon ny koldioxid till atmosfären.

Av en matavfallspåse som väger ungefär två kg går det att utvinna biogas som kan driva ett fordon i fyra kilometer. Det gör att allt matavfall från 3 000 personer räcker för att driva en stadsbuss under ett år. Om allt matavfall i Sverige samlades in skulle det ge biogas som motsvarar 100 miljoner liter bensin.


Biogödsel används i ekologiskt jordbruk

Biogödsel innehåller alla gödningsämnen som grödorna behöver. Det handlar bland annat om nyttig växtnäring och bördighetshöjande kol. Både konstgödsel och biogödsel tillför näring, men biogödseln tillför också viktigt organiskt material för att åkermarken ska må bra på lång sikt. Den biogödsel som tillverkas av slurryn från Renovas anläggning i Marieholm blir till nästan 40 000 ton biogödsel som är godkänd för användning vid ekologisk odling.

Det gör att det matavfall som hamnar i bruna påsen och lämnas till matavfallsinsamling gör det lättare att odla ekologiskt och minskar behovet av att bryta fosfor i gruvor för att tillverka konstgödsel. Fosfor är en ändlig resurs som vi i dag behöver importera till Sverige. Av en matavfallspåse som väger ungefär två kg blir det biogödsel som räcker för att odla havre till elva portioner havregrynsgröt.


Göteborgarnas osorterade avfall minskar, men kan minska ännu mer

De senaste decennierna har vi göteborgare blivit allt bättre på att sortera vårt avfall och lämna på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Mellan 2006 och 2022 har det osorterade avfallet minskat med över en tredjedel. Mängden matavfall som slängs i soporna har däremot varit i stort sett den samma under de senaste åren. Genom att sortera ut matavfallet kan göteborgarna fortsätta att minska mängden restavfall som går till förbränning.

Mer matavfall kan bli biogas och biogödsel

Varje göteborgare sorterar bara ut drygt hälften av matavfallet. Genom att sortera vårt matavfall på rätt sätt skulle vi göteborgare nästa kunna fördubbla tillverkningen av biogas och biogödsel. Det skulle minska koldioxidutsläppen och göra det lättare för fler lantbrukare att få gödsel till ekologisk odling och minska användningen av konstgödsel.


Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}