Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om förpackningsinsamlingen


Riksdagen har beslutat att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningar. Alla bostäder i Sverige ska ha insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall nära bostaden senast 2027, så kallad fastighetsnära insamling. Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om fastighetsnära förpackningsinsamling. Du hittar frågor och svar under rubrikerna "För dig som bor i villa", "För dig som bor i flerbostadshus" och "För dig som äger eller förvaltar flerbostadshus".

Frågor och svar för dig som bor i villa

Vad innebär det för mig som villaägare med fastighetsnära förpackningsinsamling? 

Du kommer att kunna sortera dina förpackningar vid din bostad och standard kommer att vara tre kärl med två fack. Ett kärl är till för papper och plast, ett är för restavfall och matavfall och ett med indelat färgat och ofärgat glas, där metall läggs i en insats.

Hur ofta kommer kärlen att tömmas?

Det är inte helt klart ännu, men troligtvis kommer det att tömmas på det här viset: 

  • Kärl 1, mat- och restavfall – tömning varannan vecka.
  • Kärl 2, förpackningar av plast och papper – tömning varannan vecka.
  • Kärl 3, färgade och ofärgade glasförpackningar i separata fack, plus en insats för metallförpackningar – tömning var fjärde vecka.

Blir det ändringar i hämtning av trädgårdsavfall?

Tjänsten med fastighetsnära trädgårdsavfallsinsamling kommer att finnas kvar. Det kommer att innebära att du behöver ha ett extra kärl, förutom de tre som kommer att vara standard. Du som vill att vi hämtar ditt trädgårdsavfall kan lägga till det som en tjänst utöver ditt vanliga avfallsabonnemang.


Vad händer med TMR:s Pick Up-Service som hämtar mina förpackningar i dag?

TMR Pick-Up Service kommer inte att ingå i Göteborg stads tjänster för fastighetsnära insamling. Innan det nya fastighetsnära systemet för förpackningar för villaägare är introducerat i ditt område hänvisar vi dig till närliggande återvinningstationer. För mer information om TMR:s tjänst läs på www.tmr.se.


Varför tar det så lång tid att införa det nya systemet med fastighetsnära insamling av förpackningar för villor?

Vi vill självklart få till det nya systemet så snart som möjligt, men vi har avtal med olika företag som sköter avfallsinsamlingen vilkas kontrakt måste löpa ut innan vi kan sätta igång. Sedan tar det också tid att få fram och leverera nya kärl till alla Göteborgs 42 000 villor och småhus.

Varför ska villaägare ha tre kärl i Göteborg?

Det finns många olika sätt att samla in förpackningar fastighetsnära. Vi har kommit fram till att tre mindre kärl med färre fack är den bästa lösningen utifrån de förutsättningar vi har i Göteborg. Staden är byggd som en blandstad och när vi bygger nya bostäder strävar staden efter att blanda villor och flerbostadshus. Fordonen som används för att tömma kärlen kan användas att hämta förpackningar från både villor och flerbostadshus, vilket bidrar till en effektiv avfallshantering.

Kan jag beställa ett större kärl?

Vilka extra tjänster som vi kan erbjuda och vad de kan komma att kosta är inte bestämt ännu. Hela vårt nya utbud av service och tjänster kommer stå med i taxan för 2025.

Går det att göra undantag från de nya reglerna för kärlen?

Det är inte klart hur eventuella undantag kan komma att se ut. I första hand är det bra att försöka hitta andra lösningar, som att ha sina kärl längre bort på tomten och att dra fram dem på tömningsdagen, eller att dela kärl med en granne. I vissa områden kan det kan bli aktuellt med gemensamma uppsamlingsplatser för kärlen. Utgångspunkten är att alla ska lämna sina förpackningar ungefär lika nära som där man lämnar matavfall och restavfall.

Jag får inte plats med tre kärl, kan jag dela kärl med min granne?

Ja, det kommer att vara möjligt, precis som idag.

Blir det dyrare med fastighetsnära förpackningsinsamling?

Att förpackningarna hämtas nära din fastighet kommer inte att bli dyrare för dig eftersom insamlingen finansieras av de som tillverkar och producerar förpackningar. Sedan kan extra tjänster komma att kosta, som exempelvis extra tömningar. 

Kommer jag att kunna ha ett sommarabonnemang för förpackningar?

Alla våra tjänster för förpackningar är inte klara ännu, men enligt lagen ska även fritidshus ha fastighetsnära insamling av förpackningar.

Blir det några förändringar för insamling av tidningar?

Förändringen gäller bara förpackningar, så tidningar ska liksom tidigare lämnas på en återvinningsstation.

Kan jag fortfarande gå till återvinningsstationerna med stora, skrymmande förpackningar?

Återvinningsstationerna kommer att finnas kvar som ett komplement till den fastighetsnära insamlingen. På återvinningsstationerna kan du fortsätta att lämna skrymmande förpackningar som inte får plats i dina kärl. 

Frågor och svar för dig som bor i ett flerbostadshus

Kommer det att finnas insamling av alla sorters förpackningar där jag bor?

Från och med 2027 ska alla flerbostadshus ha insamlingskärl av förpackningar. Det ska finnas kärl för plast, papper, glas (färgat och ofärgat), metall och rest- och matavfall. Men exakt hur det blir för dig är din fastighetsägares ansvar att ordna.

Hur kan jag påverka min fastighetsägare att införa bättre sorteringsmöjligheter?

Vi från Kretslopp och vatten har kontakt med de som äger fastigheter i Göteborg och informerar och utbildar. Men det är alltid positivt om boende själva är engagerade och visar intresse. Du kan tipsa den som ansvarar för miljörummet där du bor om vår guide Gör rum för miljön.

Frågor och svar för dig som äger eller förvaltar ett flerbostadshus

Blir det dyrare för oss fastighetsägare med fastighetsnära insamling av förpackningar?

Hösten 2023 kommer kommunfullmäktige att besluta om avfallstaxan och då kommer vi att kunna säga vad det kommer att kosta. Förslaget är att de flesta tjänster för hämtning av förpackningar kommer att vara gratis. Du kommer att kunna beställa extraservice av entreprenörerna precis som tidigare, som exempelvis tätare hämtning, dragväg och extratömningar.

Kostnadsmodell för flerbostadshus

Hämtningsfrekvens Papper och plast Metall och glas
Varannan vecka eller mer sällan Gratis Gratis
En gång per vecka Gratis Kostar
Oftare än en gång per vecka Kostar Kostar

Hur långt ska avståndet vara mellan avfallsrum och fastighet, för att det ska räknas som fastighetsnära? 

Det är inte helt klart vilket avstånd som kommer att räknas som ”fastighetsnära”. Utgångspunkten är att det ska vara lika lätt för de boende att slänga sina vanliga sopor som att sortera sina förpackningar. Det som kommer att krävas till år 2027 är att fastighetsägarna ska erbjuda fastighetsnära insamling för sina hyresgäster.

Kommer reglerna om avståndet mellan sopbil och hämtställe att ändras? 

Troligtvis kommer samma regler som gäller för mat- och restavfall idag, max 25 meters dragväg, att gälla även för förpackningar.

Får fastighetsägare hänvisa till återvinningsstationer?

Fastighetsägare får i dag hänvisa boende till återvinningsstationer, men från 2027 ska förpackningar samlas in fastighetsnära och då kan du som fastighetsägare inte längre hänvisa dina boende till en återvinningsstation.

Därför är det bra om du börjar planera för fastighetsnära insamling redan idag. I skriften Gör rum för miljön får du stöd i arbetet. Du kan också kontakta oss för att få hjälp med att få till bra avfallsutrymmen. Hör av dig till vår kundservice så hjälper de dig att komma i kontakt med en handläggare på vår avfallsavdelning.

Kan ett avfallsutrymme användas av flera fastigheter?

Om ni har ett gemensamt rest- och matavfallsabonnemang hos oss, så kommer det troligtvis även att gå att dela kärl för förpackningar. 

Vår bostadsrättsförening måste bygga om för att få plats – kan vi får ersättning?

Nej, ni får ingen ersättning från kommunen. Det är bostadsrättsföreningens ansvar att göra de investeringar som krävs för fastighetsnära insamling. Det gäller investeringar som att göra plats i byggnaden, att bygga nytt miljöhus eller att investera i markbehållare, med mera.

Vår fastighet har enbart verksamheter och inga boende. Vad gäller då?

Kravet på fastighetsnära förpackningsinsamling gäller bara bostäder och verksamheter som delar avfallsutrymme med bostäder. Verksamheter får liksom tidigare anlita valfri firma för sin förpackningsinsamling.

Vi som redan har förpackningsinsamlare idag, vad händer med våra avtal?

Vi vet inte hur era avtal ser ut idag. Det vi vet kommer att förändras är vad entreprenörerna kommer att debitera er för hämtningen av förpackningar eftersom det kommer att följa vår avfallstaxa.

Vi behöver skyltar till våra miljörum. Kan ni hjälpa till med det?

Vi har skyltar och material som kan laddas ner via, skyltar och informationsmaterial för nedladdning
Du kan också beställa skyltar för restavfall, matavfall, grovavfall och farligt avfall av vår kundservice som du kan mejla eller nå på telefonnummer: 031-368 27 00.
För förpackningar har vi mallar som du på egen hand kan skicka till tryckeri för att beställa skyltar. 

Vem kontaktar man om man vill starta abonnemang på matavfall?

Mejla vår kundservice eller ring dem på 031-368 27 00 för att starta ett abonnemang för matavfall.

Gäller reglerna för fastighetsnära insamling även för kommersiella fastigheter och industrifastigheter?

Reglerna gäller enbart för bostäder eller verksamheter som delar kärl med bostäder.

Vi vill utbilda våra boende i hur de ska sortera. Är det något Kretslopp och vatten kan hjälpa till med?

Göteborg Stad har informationsmaterial som du kan dela ut till de boende. Du kan ladda ned materialet, beställa det i tryckt format genom att mejla vår kundservice eller ringa dem på 031-368 27 00.

Vad gäller för flerbostadshus som i dag saknar fastighetsnära insamling av förpackningar?

Du som fastighetsägare eller ingår i en samfällighet som idag inte har insamling av förpackningar behöver förbereda för att avsätta ytor för förpackningsinsamling – papper, plast, metall och glas i två fraktioner – och också gärna för returpapper. Den fastighetsnära insamlingen ska starta senast år 2027.

I skriften Gör rum för miljön får du stöd i arbetet. Det går bra att kontakta oss för att få hjälp med att få till bra avfallsutrymmen. Kontakta vår kundservice så hjälper de dig att nå en handläggare på vår avfallsavdelning.

Tillbaka till huvudsidan om fastighetsnära insamling.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}