Till sidans huvudinnehåll

Elavfall, elektronik och batterier


Allt som har sladd eller drivs med batteri räknas som elavfall. Alla trasiga el- eller batteridrivna hushållsapparater ska sorteras ut och lämnas till särskild behandling. Uttjänta batterier ska lämnas i batteriholkar på återvinningsstationer, samlare och miljörum eller till farligt avfall-bilen.

Elavfall

Vem har inte en elektrisk pryl som inte längre fungerar liggande i något skrymsle hemma? Allt som har sladd eller drivs med batteri räknas som elavfall och lämnas på en återvinningscentral , samlaren eller till Farligt avfall-bilen .

Butiker som säljer elutrustning måste också ta emot uttjänta elprodukter. I mindre butiker kan du lämna ditt elavfall när du köper en ny liknande produkt. Större butiker som säljer konsumentelektronik tar emot all typ av småelektronik, mindre än 25 cm i omfång, även när du inte köper något nytt.

Elavfall innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen. Därför ska du lämna det till en återvinningscentral. I en del flerbostadshus finns numera en behållare för elektronik i grovavfallsrummet. Du kan också få ditt elavfall hämtat, läs mer om elektroniktjänsten .

Exempel på elavfall

 • Glödlampor, lågenergilampor och lysrör upp till 60 cm:s längd (särskild behållare)
 • Lysrör (särskild behållare)
 • Hårddiskar
 • Hi-fi-utrustning
 • Mobiltelefoner
 • Leksaker (elektroniska eller med inbyggt batteri)
 • Tv-apparater
 • Radioapparater
 • Bildskärmar
 • Hårtorkar
 • Brödrostar
 • Matberedare
 • Borrmaskiner
 • Rakapparater

Både värdefullt och giftigt i elavfallet

Elavfallet plockas isär och delarna sorteras. Kretskort innehåller bland annat guld och i sladdar finns det mycket koppar och andra värdefulla metaller. Det finns många giftiga ämnen i vårt elavfall också, till exempel kvicksilver, PCB och flamskyddsmedel. Insamlingen gör att det kan tas om hand på ett bra sätt.

Tillverkaren har ansvar för elavfallet

Det är förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter , som säger att alla gamla elapparater ska samlas in och återvinnas på ett säkert och miljöriktigt sätt.

El-Kretsen är näringslivets dominerande servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter. El-Kretsen arbetar med i stort sett alla elprodukter, som används i hemmen, på kontoren, i sjukvården och på laboratorierna. Därtill kommer alla typer av elektriska ljuskällor och armaturer. Målsättningen är att på ett miljöriktigt sätt ta hand om alla anslutna kunders elektriska och elektroniska produkter enligt förordningen om producentansvar.

De flesta elprodukter, förutom kyldiskar, kan privatpersoner lämna avgiftsfritt på återvinningscentralen. Läs mer om elektronikåtervinning på El-Kretsens hemsida .

Batterier

Batterier innehåller bland annat tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly, ämnen som inte ska hamna i naturen.

Uttjänta batterier lämnar du enklast i en så kallad batteriholk som finns på alla återvinningsstationer . Du kan också lämna dem i en samlare, på en återvinningscentral eller miljöstation eller till farligt avfall-bilen . Vissa butiker har också batteriholkar liksom vissa miljörum i flerbostadshus. Tänk på att lägga batterierna lösa i insamlingsbehållaren – inte samlade i en plastpåse.

Bilbatterier ska du lämna på en miljöstation eller återvinningscentral .

Produkter med inbyggda batterier

Tänk på att många produkter innehåller inbyggda batterier. Om ett inbyggt batteri inte går att plocka ut, ur till exempel en leksak, så kan du lämna hela leksaken i något av våra insamlingssystem för elavfall, eller i elavfallsinsamlingen i din fastighet. Är det en större produkt – lämna den som elavfall på någon av återvinningscentralerna.

Småbatterierna sorteras på en anläggning

Småbatterier transporteras till en anläggning där man sorterar batterierna efter vilken slags typ det är – bly, nickelkadmium, nickelmetallhydrid, kvicksilver och "övriga". Läs mer om batteriinsamlingen på www.batteriatervinningen.se .

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice

Har du synpunkter eller frågor om farligt avfall så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}