Till sidans huvudinnehåll

Sophämtning vid snö och halka

Här kan du läsa om vad du som fastighetsägare behöver tänka på vid snö och halka så vi kan hämta dina sopor. Här hittar du också information om vad du ska göra om dina sopor inte har hämtats på grund av snö och halka.

Skotta och halkbekämpa så vi kan hämta dina sopor

Du behöver hålla ditt kärl fritt från snö och is, skotta och halkbekämpa framför sopkärlet och hela vägen till där sopbilen stannar. Du behöver även göra öppningar i eventuella snövallar så kärlen kan dras till sopbilen.

Om väderprognosen visar att det är risk för snöfall eller halka när du inte ska vara hemma kan du minska risken för utebliven hämtning genom att ställa fram kärlet så nära platsen där sopbilen stannar som möjligt.

Om du har markbehållare

För fastigheter med markbehållare är det viktigt att se till att skotta och halkbekämpa vägen fram till markbehållaren. Det är även viktigt att skotta hela vägen runt markbehållaren.

Om det är en halvt nedgrävd markbehållare, där det krävs att hela locket lyfts vid sophämtning, se till att borsta bort snö som ligger på markbehållaren så chauffören enkelt kan lyfta på locket. Om det blir det för tungt kan vi inte hämta soporna förrän snön är borta från locket. På markbehållare med lyftanordning av modellen mushroom/Kinshofer måste denna vara fri från snö och is inför sophämtning för att lyftverktyget ska kunna greppa ordentligt.

Om soporna inte har hämtats på grund av snö eller halka

Om soporna inte hämtats på grund av snö och halka inom ditt ansvarsområde som fastighetsägare behöver du först skotta och halkbekämpa. Därefter kan du beställa en extrahämtning om du behöver.

Beställ extrahämtning till villa eller radhus

Beställ extrahämtning till flerbostadshus

Om du bor på en samfälld eller privat väg som inte har skottats och halkbekämpats, kontakta ansvarig för samfälligheten.

Om du inte fått soporna hämtade på grund av snö och halka inom kommunens ansvarsområde kan du låta kärlen stå framme så hämtar vi soporna så snart vi kan. Vi gör tre nya försök att hämta om det gäller restavfall och två nya försök om det gäller matavfall.

På Mina sidor på goteborg.se kan du som står på abonnemanget se om det finns något meddelande gällande din sophämtning. Gå in på dina avfallstjänster och klicka på respektive tjänst för att se om det finns någon avvikelse.

Om sophämtningen är försenad i stora delar av Göteborg kan du läsa om det här.

Få sms vid utebliven sophämtning

Du kan få sms eller e-post om vi av någon anledning inte kan hämta dina sopor. Gå in Mina sidor, klicka på Avfallstjänster, Inställningar för meddelanden och registrera ditt mobilnummer och din e-postadress eller kontakta vår kundservice.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för att skotta och halkbekämpa gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheter. Om det inte finns någon gångbana och tomten eller fastigheten gränsar direkt mot gatan finns det särskilda regler, då räknas 1,2 meters bredd från fastighetens tomtgräns som gångbana.

Om fastigheten inte ligger i direkt anslutning till gångbanan (det kan till exempel finnas en gräsmatta eller plantering emellan) så har du ansvar för gångbana som ligger inom 10 meter från tomtens/fastighetens gräns.

Du som fastighetsägare ansvarar själv för att skaffa grus för att kunna halkbekämpa exempelvis trottoaren under vintern.

Här kan du läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare:

Här kan du läsa mer om snöröjning i Göteborgs Stad.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}