Till sidans huvudinnehåll

Ditt kärl och hur du hanterar det


Våra plastkärl för sopor finns i tre storlekar och har lock som går att öppna åt två håll. Det är ditt ansvar som husägare att se till att kärlet enkelt kan hämtas och tömmas. Du får betala för dragvägens längd så det är billigast om du själv kör fram kärlet till närmast där hämtfordonet stannar när det ska tömmas.

Våra kärl är märkta med koder som hjälper både dig och oss att kontrollera att de är tömda, när de är tömda och hur mycket de innehöll.

Kärl i tre storlekar

Kärlen finns i tre storlekar, 140 liter, 190 liter och 240 liter. Kärlet ska alltid ställas med draghandtaget utåt, för att underlätta för din sophämtare. 

Kärlstorlek Höjd Höjd med stora locket öppet Bredd med hjul Djup
140 liter 109 cm 158 cm 52 cm 55 cm
190 liter 111 cm 163 cm  58 cm 69 cm
240 liter 111 cm 172 cm 58 cm 73 cm

Du kan ha ett abonnemang med 370-literskärl för hämtning av trädgårdsavfall under delar av året.

Om du vill placera kärlet i ett skåp eller inbyggnad måste innerhöjden vara minst 1,20 meter, så att hämtningspersonalen ska kunna luta kärlet och rulla ut det. Så här sköter du ditt kärl:

 • Förslut din soppåse väl och lägg inte lösa föremål i kärlet. På så sätt hålls kärlet rent och du slipper tvätta det.
 • Överfyll inte kärlet. Kärlet får inte vara för tungt att dra och locket måste gå att stänga.
 • Du ansvarar själv för kärltvätten. Du behöver antagligen inte tvätta kärlet så ofta, bara om något läckt ut och luktar illa. Tvätta inte bort etiketten med streckkod och adressuppgift. Var alltid försiktig med etiketten, om den skadas kan ditt kärl inte identifieras.
 • Om kärlet går sönder under normal användning får du ett nytt. Kontakta kretslopp och vattens kundservice om ditt kärl går sönder.

Så här ska ditt kärl stå

Vägen fram till behållaren ska vara lättframkomlig och tillräckligt bred, minst 1,2 meter. Den ska vara plan och hårdgjord. Framför och runt behållaren ska det vara gott om arbetsutrymme. Om vägen till din avfallsbehållare eller om avfallsutrymmet är blockerat hämtar vi säcken eller kärlet vid nästa hämttillfälle.

Placera kärlet väl synligt, så nära den plats där sopbilen stannar som är möjligt. Sophämtaren kan inte dra kärl i trappor eller i branta sluttningar. Sophämtaren ska heller inte riskera att bli blöt av snö eller vatten från buskar och träd som hänger ned över behållaren eller längs hämtsträckan. För att underlätta för sophämtaren ska du ställa kärlet med handtaget utåt.

Du kan dra fram kärlet själv

Du kan själv dra fram kärlet från sin vanliga plats när avfallet ska tömmas. Hämtpersonalen börjar jobba tidigt på morgonen, så ställ gärna fram kärlet kvällen innan hämtningsdagen. Om du inte dragit fram kärlet till överenskommen plats riskerar du att ditt kärl inte töms. Du kan i så fall beställa extra hämtning , som kostar extra.

Du får betala för dragvägens längd

Det är bäst om du hittar en plats för ditt kärl med så kort dragväg som möjligt. Då får hämtningspersonalen en bättre arbetsmiljö, och du tjänar också på det eftersom du får betala mer om dragvägen är längre. (Se aktuell kostnad per meter dragväg) Dragvägen mäts som enkel gångväg från den plats där kärlet är placerat vid hämtningstillfället fram till närmaste ställe där sopbilen kan eller tillåts stanna.

Tänk på följande om du inte kör fram kärlet

 • Kärlet bör stå väl synligt för hämtningspersonalen
 • Se till att dragvägen blir så kort som möjligt
 • Dragvägen måste vara hårdgjord - ha en hård yta där regn- och smältvatten rinner av
 • Kärlen kan inte dras över gräs eller grus
 • Det får inte finnas några trappor, steg, trösklar eller nivåskillnader
 • Maxlutningen är 1:12, det vill säga en meters höjdskillnad på 12 meter väg
 • Dragvägen måste vara minst 1,2 meter bred
 • Buskar och träd som är i vägen måste klippas
 • Vintertid måste dragväg och placeringsplats vara skottade och sandade. Tänk också på att skotta bort eventuell snövall
 • Kärlet ska placeras med handtaget utåt. Handtaget är på samma sida som hjulen. Detta minskar de påfrestande rörelserna för sophämtarna.

Kärlen ska vara lätta att dra – och sopsäckarna lätta att bära

Tillhör de dem som fortfarande har sopsäck, så ska du tänka på att den av arbetsmiljöskäl inte får vara för tung att lyfta. Har du kärl får det inte vara för tungt att dra. Det är därför viktigt att du inte överlastar sopsäcken eller kärlet. Får ditt hushåll tillfälligt större mängder sopor kan du beställa en extra hämtning hos Kretslopp och vattens kundservice.

Dessa viktgränser gäller:

 • En avfallssäck för matavfall får inte väga mer än 15 kilo.
 • En avfallssäck för blandat avfall respektive restavfall får inte väga mer än 15 kilo.
 • Om entreprenören inte har hämtat din säck eller ditt kärl kan det bero på för hög vikt. Då måste du åtgärda detta till nästa gång och vid behov beställa en extra hämtning.

Skotta och halkbekämpa

Vintertid är det viktigt att du skottar och sandar. För att sophämtaren ska komma fram till dina avfallskärl måste du skotta upp hål i eventuella snövallar, om inte snöröjningen hunnit göra detta. Blöta löv på hösten kan också göra att hämtvägen är hal. Se därför till att sopa rent vägen fram till sopbehållaren.

Du kan läsa mer om dina skyldigheter som fastighetsägare i pdf:en  Tillsammans tar vi hand om Göteborg

Se till att sopbehållaren är hel

Sopbehållaren ska vara hel och enkel att hantera så att sophämtaren inte riskerar att göra sig illa. Kontrollera att öppningsanordningar fungerar som de ska, att säcken enkelt går att fästa i ställningen eller att kärlet är helt. Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har ett trasigt kärl.

Förpacka soporna väl

Tänk på att försluta avfallspåsarna väl innan du lägger dem i säcken eller kärlet. Du får inte lägga vassa eller stickande föremål, till exempel trasiga glasskivor och knivar, löst i soppåsen. Behöver du lägga i något vasst måste du se till att förpacka det mycket noggrant så att din sophämtare inte riskerar att skära eller sticka sig. Låt gärna blöta sopor rinna av innan du lägger dem i soppåsen.

Avfallssäckarna bör inte fyllas mer än till 80 procent för att renhållningspersonalen ska kunna stänga dem och få ett bra grepp vid hämtningen.

Om en säck går sönder tar inte renhållningspersonalen hand om avfallet. Innehållet ska packas om i en ny säck som hämtas nästa gång.

Lägg inget farligt i soppåsen

Farligt avfall – till exempel färgrester, lösningsmedel och diverse kemikalier – får aldrig läggas i soppåsen eller hällas i avloppet. Glödlampor och batterier hör inte heller hemma i soppåsen. Istället lämnar du detta avfall på någon av stadens miljöstationer , till Farligt avfall-bilen eller på någon av stadens återvinningscentraler .


Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}