Till sidans huvudinnehåll

Vad du får för din sopavgift


Ungefär 4,60 kr per dag betalar du som har ett villahushåll för att få dina sopor hämtade. Vad får du då för de pengarna?

Du får dina sopor hämtade och kan vara säker på att de tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Täcker kostnaden för att behandla avfallet

Hushållsavfallet – det du lägger i soppåsen – hämtas av en entreprenör som är upphandlad av kommunen. Sophämtningsavgiften täcker även kostnaderna för att behandla avfallet och vad kärlet du slänger soporna i kostar. En del avfall material återvinns, farligt avfall destrueras och restavfallet går till förbränning.

Du kan lämna grovavfall

I avgiften ingår också att du kan lämna grovavfall, tolv gånger per år avgiftsfritt, på återvinningscentralerna. Avfallsavgiften bekostar även administration och information om stadens avfallshantering, och skötseln av nedlagda deponier.

Avgiften täcker kostnaderna – inte mer

Kretslopp och vattennämnden är självfinansierad, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor vi tar ut motsvarar de kostnader vi har. Vi jobbar hårt för att du ska få maximalt tillbaka för dina avgifter när det gäller kvalitet, service och miljöanpassning.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}