Till sidans huvudinnehåll

Om avfallstaxan för småhus


Här hittar du som har villa, radhus eller fritidshus din avfallstaxa. Du betalar efter hur mycket avfallet du slänger väger. Har du ditt hus i Södra Skärgården betalar du efter volym. Avgifterna i tabellerna gäller för år 2023. År 2023:s samlade avgifter finns också i en pdf, och vi kommer snart att lägga in blad för de separata taxorna i tabellerna.

Nu börjar vi fakturera kvartalsvis om du har halvårsfaktura

12 september 2023

I oktober byter vi vårt interna kundsystem och börjar fakturera kvartalsvis på fasta kvartal för dig som har halvårsfaktura. Din faktura delas upp och skickas ut fyra gånger per år i stället för två. Får du redan din faktura kvartalsvis blir det ingen ändring på hur ofta du får den, men du kommer att få den på fasta kvartal. För dig som har månadsfaktura blir det ingen ändring.

I övergången från det gamla systemet till det nya kommer du att bli fakturerad två månader i rad, i september för perioden till och med augusti och i oktober för september månad. 

Vi gör detta för att få ett jämnare inflöde av intäkter, vilket gör att vi minskar våra räntekostnader, vilket i sin tur betyder att vi håller nere kostnaderna för våra kunder.

Viktdebitering gäller i hela Göteborg förutom i Södra skärgården. Viktdebitering innebär att vi väger avfallet när vi hämtar det och att du betalar en avgift som beror på hur mycket dina sopor väger.

Taxan består av årsavgift och behandlingsavgift. Behandlingsavgiften kallas för viktavgift i de områden där vi har infört viktdebitering. Taxan är miljöstyrande. Det betyder att tjänster som styr mot ett mer miljöriktigt beteende kostar mindre än tjänster som inte gör det. Exempelvis tas ingen viktavgift ut för utsorterat matavfall.

Här kan du läsa om vad som ingår i avgiften som du betalar.

Behandlingsavgift eller viktavgift

Denna avgift betalar du för behandling av ditt avfall på ett resurseffektivt och miljöanpassat sätt. Behandlingsavgiften kallas för viktavgift om du har viktbaserad taxa i ditt område.

Så fungerar taxan

Avgiften du får betala för att vi hämtar ditt avfall beror på hur stor din avfallsbehållare är, hur ofta du vill få ditt avfall hämtat och om du sorterar ut ditt matavfall eller har valt att lämna blandat avfall istället. Det kan också vara så att du får betala en extra avgift för att renhållaren måste dra ditt kärl en bit fram till sopbilen.

För de flesta villaägare gäller att man betalar för hur mycket soporna väger. Men oavsett var du bor i Göteborg, så kan du enkelt sänka dina kostnader genom att tänka efter innan du köper en vara, lämna saker till återanvändning, sortera, beställa glesare hämtning och ställa ditt kärl så att renhållaren inte behöver dra det så långt fram till sopbilen.

Komplett avfallstaxa som pdf

Här är 2023 års avfallstaxa:

Avfallstaxa 2023 komplett

Här är 2022 års avfallstaxa:

Avfallstaxa 2022 komplett

Avgift för felsorterat matavfall

I samband med tredje påpekandet om felsortering i matavfallsbehållare får du betala 406 kr i felsorteringsavgift.

Avfallstaxa för villor och radhus

Följande avgifter gäller för abonnemang och tjänster i alla stadsdelar utom Södra Skärgården. Viktdebitering innebär att avgiften består av en fast årsavgift och en rörlig viktavgift.

Kärl och säckhämtning i villor och radhus

Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Att sätta i eventuell matavfallssäck ingår inte. Avgift för försvårad hämtning, till exempel om dragvägen är dålig, kan tillkomma. 

Helårsabonnemang: årsavgift i kronor per säck eller kärl inklusive moms

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

60 liter säck / 140 liter kärl

1 gång/vecka

238

-

-

140 liter kärl

var 4:e vecka

-

850

-

var 14:e dag

-

1 333

1 869

190 liter kärl

var 4:e vecka

-

896

-

var 14:e dag

-

1 399

1 965

240 liter kärl

Var 14:e dag

-

1 458

2 049

Dragväg – avgift per meter enkel väg, tillfälle och behållare: 1,19 kr med moms. 

Om det inte går att väga avfallet på grund av fel på vågen i sopbilen kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 10 vägningarna.

Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 204 kr inklusive moms.

Avfallstaxa 2021 villor, radhus och fritidshus, viktdebitering

Avfallstaxa villa och radhus vikt 2022

Avfallstaxa för fritidshus – sommarhämtning

Viktdebitering för sommarhämtning – gäller hela Göteborg förutom i Södra Skärgården.

Årsavgift i kronor per kärl eller säck för perioden 1/5–30/9. Viktavgift tillkommer för restavfall och blandat avfall. Alla priser är inklusive moms.

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

60 liter säck / 140 liter kärl

1 gång/vecka

121

-

-

140 liter kärl

var 4:e vecka

-

474

-

var 14:e dag

-

751

1 058

190 liter kärl

var 4:e vecka

-

516

-

var 14:e dag

-

789

1 115

240 liter kärl

Var 14:e dag

-

824

1 164

Dragväg – avgift per meter enkel väg, tillfälle och behållare: 1,19 kr med moms. 

Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 204 kr med moms.

Avfallstaxa 2021 villor, radhus och fritidshus, viktdebitering

Avfallstaxa villa och radhus vikt 2022

Avfallstaxa för villor och radhus i Södra skärgården

I Södra skärgården har vi tills vidare volymbaserad taxa, på grund av de speciella geografiska förhållandena där. Behandlingsavgiften är inkluderad i priset.

Kärl- och säckhämtning i villor och radhus

I avgiften ingår behandlingsavgift. Att sätta i säcken ingår inte. Avgift för exempelvis dragväg kan tillkomma.

Helårsabonnemang: årsavgift i kronor per säck eller kärl med moms.

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

60 liter säck/
140 liter kärl

1 gång/vecka

238

-

-

125 liter säck/
140 liter kärl

var 4:e vecka

-

1 178

-

var 14:e dag

-

1 981

2 714

1 gång/vecka *

-

3 231

4 419

160 liter säck/
190 liter kärl

var 4:e vecka

-

1 320

-

var 14:e dag

-

2 238

3 061

1 gång/vecka *

-

3 659

4 999

240 liter kärl

Var 14:e dag

-

2 535

3 421

Dragväg – avgift per meter enkel väg, tillfälle och behållare: 1,19 kr med moms.

Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 204 kr med moms.

Avfallstaxa 2021 Villa, radhus och fritidshus, volymdebitering

Avfallstaxa villa och radhus Södra skärgården volym 2022

Avfallstaxa för fritidshus i Södra Skärgården

Volymbaserad avfallstaxa – gäller bara i Södra Skärgården.

Fritidshämtning

Årsavgift i kronor per kärl eller säck med moms för perioden 1/5-30/9 och dessutom fyra hämtningar under perioden 1/10-30/4.

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

60 liter säck/
140 liter kärl

1 gång/vecka

141

-

-

125 liter säck/
140 liter kärl

var 4:e vecka

-

805

-

var 14:e dag

-

1 241

1 714

1 gång/vecka*

-

1 935

2 668

160 liter säck/
190 liter kärl

var 4:e vecka

-

951

-

var 14:e dag

-

1 431

1 983

1 gång/vecka*

-

2 241

3 079

240 liter kärl

Var 14:e dag

-

1 630

2 305

Dragväg – avgift per meter enkel väg, tillfälle och behållare: 1,19 kr inklusive moms.

Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 204 kr inklusive moms.

Sommarhämtning

Årsavgift i kronor per kärl med moms för dig som bara vistas i ditt fritidshus 1 maj–30 september.

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

60 liter säck/
140 liter kärl

1 gång/vecka

121

-

-

125 liter säck/
140 liter kärl

var 4:e vecka

-

636

-

var 14:e dag

-

1 073

1 474

1 gång/vecka *

-

1 763

2 421

160 liter säck/
190 liter kärl

var 4:e vecka

-

723

-

var 14:e dag

-

1 203

1 655

1 gång/vecka*

-

2 005

2 746

240 liter kärl

Var 14:e dag

-

1 336

1 881

Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 204 kr med moms.

Avfallstaxa 2021 Villa, radhus och fritidshus, volymdebitering

Avfallstaxa villa och radhus Södra skärgården volym 2022

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}