Till sidans huvudinnehåll

Din faktura för avfall, vatten och avlopp


I Göteborg har vi vikttaxa för avfallet utom i Södra skärgården där vi tar ut volymtaxa.  Du betalar din avfallshämtning och vatten- och avloppsavgift på samma faktura. Här kan du läsa mer om din faktura.


Kretslopp och vatten fakturerar dig - skickar en räkning - för avfallshämtning, vatten och avlopp i efterskott, per tremånadersperiod. Vill du ha faktura oftare kontaktar du förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice. Vill du betala via autogiro fyller du i en blankett för autogiro: Blankett för medgivande för autogiro Du betalar din avfallshämtning och vatten- och avloppsavgift på samma faktura.

Vikttaxa för avfallet

Vi har vikttaxa för avfallet i hela Göteborg utom Södra Skärgården. Vikttaxa betyder att du betalar för hur mycket ditt avfall väger. Om du bor eller bedriver verksamhet i Södra skärgården betalar du för volymen på ditt kärl.

Restavfall och blandat avfall

Du betalar en fast abonnemangsavgift och en rörlig viktavgift. Den fasta avgiften täcker kommunens kostnader för hämtning, kärl och återvinningscentraler. Den rörliga avgiften ska täcka kostnaderna för att behandla avfallet på ett ekonomiskt och miljöanpassat sätt.

Matavfall

Matavfallet vägs också i vissa fall, men vi tar inte betalt efter vikt. För detta avfall betalar du istället en fast avgift.

Dragvägen kostar extra

Du kan välja att få ditt avfall hämtat inne på tomten. Då betalar du en avgift för dragvägen. Denna beräknas på det antal meter som kärlet dras från den plats det står, fram till närmaste ställe som sopbilen kan stanna på.

Här kan du läsa om avfallstaxan


Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}