Till sidans huvudinnehåll

Anmäl utebliven hämtning


Om vi har missat att tömma ditt kärl bör du anmäla detta snarast till Kretslopp och vattens kundservice. Då kan vi se till att dina sopor blir tömda så snart som möjligt. Finns det hinder som gjort att vi inte kunnat hämta måste du åtgärda dem först. Sedan kan du beställa extra hämtning.

Därför har vi inte hämtat

Att vi inte tömt kan bero på att hämtningen försvårats på något sätt. Renhållningspersonalen har inte skyldighet att tömma överfyllda och alltför tunga kärl. Detsamma gäller om en säck går sönder, om dragvägen inte är skottad, sandad eller på annat sätt inte går att ta sig fram på för renhållningspersonalen.

Om kärlet inte var framkört eller om det finns något hinder i vägen, ska du åtgärda problemet och vänta tills nästa tömning. Om kärlet är överfullt måste du packa ur de soppåsar som överfyllt kärlet och förvara dem någon annanstans tills kärlet är tömt. Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du behöver beställa extra tömning. Kundservice kan ge dig den exakta kostnaden för extratömning om du inte hittar priset i avfallstaxan.

Akuta störningar och ändringar av avfallshämtning

Vill du veta om sophämtningen är försenad i större områden, till exempel på grund av tekniska problem, eller om vi har ändrat hämttillfälle eller hämtställe, eller ordnat container eller kärl, t.ex. på grund fysiska hinder som snö och halka, kan du läsa om det här.

Skapa en bra arbetsmiljö för din sophämtare

Ditt kärl och hur du sköter det

Ring oss om vi inte hämtat dina sopor

Har vi inte hämtat dina sopor ringer du Kretslopp och vattens kundservice på 031-368 27 00.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}