Till sidans huvudinnehåll

Faktura och betalning för avfall, vatten och avlopp

Här får du hjälp att förstå din faktura för avfall, vatten och avlopp. Du hittar även information om på vilka olika sätt du kan få din faktura och vad som händer om du inte betalar fakturan i tid.

Förstå din faktura

På din faktura från Kretslopp och vatten är dina kostnader för avfall, vatten och avlopp specificerade var för sig. Du betalar både fasta och rörliga avgifter.

I det övre högra hörnet ser du datumet för fakturan, ditt kundnummer och fakturanumret. De uppgifterna är bra att uppge om du har några frågor till oss om din faktura.

I rutan ser du vårt bankgironummer, fakturans OCR-nummer, vilket datum fakturan ska betalas eller dras från ditt konto — om du har autogiro — och det totala beloppet på fakturan. Därefter följer specifikationerna för vad som ingår i fakturan.


Bilden ovan: Så här ser fakturan ut. Siffrorna till vänster motsvarar siffrorna i parentes efter rubrikerna nedan.

Fakturaperiod (1)

Fakturaperiod är den totala perioden som fakturans olika poster omfattar. De faktiska tidsperioderna och uppgifterna för de olika tjänsterna hittar du under specifikationen för exempelvis restavfall, matavfall, dagvatten eller spillvatten. Där ser du för vilken period du betalar för de olika tjänsterna, och antalet dagar som perioden omfattar. Dessa perioder kan skilja sig från fakturaperioden eftersom den kan innehålla flera olika tjänster med olika tidsperioder.

Tjänsteställe

Tjänstestället är den plats som ditt sopkärl står på. Tjänstestället betecknas med sju siffror och en adress.

Avfall (2)

Under specifikationerna ser du hur stort sopkärl du har, vilken typ av avfall det är i kärlet och hur ofta vi hämtar avfallet.

Du ser även vilken period du betalar för och hur många dagar den perioden är. Det framgår även hur mycket ditt restavfall eller blandade avfall väger och om du betalar extra för den sträcka som vår personal drar ditt avfallskärl fram till sopbilen  den sträckan kallar vi dragväg.

Här är en förklaring av termer på fakturan:

  • Storlek kärl: Vi har kärl som rymmer 140, 190 eller 240 liter
  • Typ av kärl: Vi har kärl för restavfall, matavfall, blandat avfall och trädgårdsavfall
  • Viktavgift kg: Här ser du hur många kilo ditt restavfall eller blandade avfall har vägt
  • Hämtning av kärl: 1/v betyder att vi hämtar varje vecka; v 14:e dag betyder varannan vecka; v 4:e vecka betyder var fjärde vecka.

Om du har ett småhus (villa, radhus eller fritidshus) hämtar vi matavfallet varje vecka och du betalar endast en fast avgift.

Avfallstaxa småhus (villa, radhus och fritidshus)

Avfallstaxa flerbostadshus och verksamheter

Vatten (3)

Under specifikationerna nedanför den streckade linjen ser du de fasta och de rörliga avgifterna du har för vatten, spillvatten och dagvatten. Tidigare betalade du för vatten och spillvatten tillsammans, nu är de specificerade på två poster. Den totala kostnaden är densamma.

Du ser även vilken period du betalar för och hur många dagar perioden omfattar. Om vi har gjort en avläsning av din vattenmätare framgår det hur mycket vatten du har förbrukat och hur mycket spillvatten som du därmed har släppt ut i avloppet.

Här ser du vad vi menar med de olika posterna:

  • Vatten:  Det dricksvatten du får via din kran
  • Spillvatten: Det vatten som du har använt och som lämnar huset via avloppet
  • Dagvatten: Regn och smältvatten
  • Rörlig avgift M3 = Hur många kubikmeter vatten du har förbrukat och spillvatten som släppts ut i avloppet

Om du har ett småhus betalar du ofta en fast avgift för dagvattnet. På fakturan står då benämningen på din dagvattenservis.

Vatten- och avloppstaxa

Mätarnummer och vattenmätaravläsning

I slutet av fakturan ser du beteckningen på din vattenmätare. På vattenmätaren kan du se hur mycket vatten du förbrukat under perioden. Förbrukningen kan antingen vara beräknad eller avläst från mätaren.

Vi beräknar din vattenförbrukning utifrån den senaste avläsningen. Om du har använt mer eller mindre vatten än det som du betalat för justerar vi det på din nästa faktura.

För att din senaste vattenavläsning ska synas på fakturan behöver den vara registrerad hos oss på Kretslopp och vatten senast den 25:e i månaden innan fakturan kommer. Som småhuskund kan du som står för abonnemanget läsa av din mätare själv genom vår e-tjänst Läs av din vattenmätare.

Olika sätt att betala din faktura

Du kan betala din faktura på olika sätt. Gör du inget val får du fakturan i pappersform. Du kan enkelt få fakturan elektroniskt, men inte som pdf-fil. För att vara säker på att fakturan når dig i tid rekommenderar vi autogiro eller e-faktura.

Alla våra fakturaalternativ är kostnadsfria.

Autogiro

E-faktura för privatpersoner och småföretagare

E-faktura för företagare

Om du är privatperson och har abonnemang hos oss på Kretslopp och vatten kommer fakturan varje kvartal. Om du vill få fakturan varje månad kan du kontakta vår kundservice. Då behöver du ha ditt kundnummer tillgängligt. Förfallodatumet på fakturan är 30 dagar från fakturadatumet.

På Mina sidor finns uppgifter om din faktura. Du loggar in där med ditt bank-id.

Till företag och kommunala verksamheter kommer fakturan varje månad. Förfallodatumet på fakturor till kommunala verksamheter är 10 dagar från fakturadatumet.

Om du inte kan betala hela fakturan

Om du inte kan betala hela fakturan kan du få en avbetalningsplan. Vi tar ut ränta på cirka åtta procent plus gällande reporänta under tiden för avbetalningsplanen. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Kreditfaktura

En kreditfaktura är en så kallad tillgodofaktura som du inte ska betala. Du kan få en kreditfaktura om det till exempel i samband med en vattenavläsning visar sig att du förbrukat mindre vatten än vad du har betalat för på tidigare fakturor.

Om du har fått en kreditfaktura där det står ”för kännedom” får du beloppet justerat på din nästa ordinarie faktura. Om det är större belopp kan du få en utbetalningsavi eller en insättning på ett konto.

Om du byter fakturaadress

Om du byter fakturaadress behöver du mejla den nya fakturaadressen till vår kundservice. Tänk på att ange ditt kundnummer och personnummer eller organisationsnummer.

Om du har sålt din fastighet behöver du anmäla ett ägarbyte. Du hittar mer information på Anmäl ägarbyte av fastighet

Fastighetsägaren står på abonnemanget

Som fastighetsägare är du enligt lagen om allmänna vattentjänster skyldig att betala brukningsavgifter för vatten och avlopp. Kretslopp och vatten fakturerar alltid VA-avgifterna till fastighetens lagfarne ägare. Fastighetsägaren är även ansvarig för avfallsabonnemanget. Det innebär att vi inte kan registrera hyresgäster som fakturamottagare.

För företag och bostadsrättsföreningar kan vi registrera hyresgästen som fakturamottagare. Om fakturan inte betalas av hyresgästen kommer fastighetsägaren att bli betalningsansvarig och stå som mottagare på de fakturor som följer.

Om du får faktura trots att du inte bor i huset eller om du har en obebyggd tomt 

Det går inte att säga upp ett VA- eller renhållningsabonnemang.

Om ditt hus är obebott under minst 8 veckor kan du ansöka om uppehåll för ditt avfallsabonnemang genom vår e-tjänst Beställ uppehåll i sophämtningen - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Om det inte bor någon i huset kan du höra av dig vår kundservice så sänker vi din årsförbrukning av vatten till noll kubikmeter per år. Det innebär att du endast blir fakturerad de fasta avgifterna. Tänk på att meddela oss när någon flyttar in i huset igen så vi kan höja årsförbrukningen.

Om du äger en tomt som är ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet, men tomten är obebyggd, fakturerar vi endast för fasta avgifter. 

Om du betalat fel

Ibland blir det fel när en faktura betalas.

Det är viktigt att du kontrollerar att OCR-numret du använder är korrekt, annars kommer dina pengar att hamna fel, din faktura registreras som obetald och du får en påminnelse. Vår kundservice kan spåra vart dina pengar tagit vägen, men det kan ta tid att utreda.

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du mejla ett kontoutdrag där det felaktiga OCR-numret står, liksom beloppet, vilken dag och tid du gjorde betalningen, och till vilket bank- eller postgirokonto du har betalat. Du skickar kontoutdraget till kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se.

För att du ska undvika att göra en felbetalning rekommenderar vi autogiro eller e-faktura.

Autogiro

E-faktura för privatpersoner och småföretagare

E-faktura för företagare

Om du betalat för mycket

Om du har betalat för mycket på en faktura eller om du har betalat fakturan två gånger drar vi av beloppet på nästkommande faktura. Om du hellre vill att vi återbetalar beloppet mejlar du dina uppgifter och ditt kontonummer till vår kundservice så gör vi återbetalningen inom två veckor.

Om du betalat för lite

Om du betalar in för lite på en faktura läggs betalningen in som en delbetalning. Eftersom fakturan inte är betald i sin helhet skickas en påminnelse om du inte betalar resterande belopp senast på förfallodagen.

Om din faktura är högre än vanligt

Ibland kommer en faktura från Kretslopp och vatten som är högre än vanligt. Oftast beror det på att vattenmätaren nyligen är avläst. Har du använt mer vatten än beräknat sedan förra avläsningen får du betala för mängden vatten du använt sedan dess. Har du använt mindre vatten än beräknat sedan förra avläsningen får du i stället avdrag på fakturan.

Varje gång du gör en avläsning görs dels en avstämning bakåt i tiden om du använt mer eller mindre vatten än beräknat, dels en ny beräknad dygnsförbrukning som ligger till grund för vad du betalar framöver.

För att du ska faktureras för din faktiska förbrukning är det viktigt att vattenmätaren blir avläst regelbundet.

Läs av din vattenmätare

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}