Till sidans huvudinnehåll

Hemsortering införs i Göteborg med start 2025

Senast under 2027 ska alla göteborgare kunna sortera förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas hemma eller nära det egna hemmet. Med start under 2025 kommer villor, radhus och fritidshus att få nya kärl. I flerbostadshus har fastighetsägarna ansvar för att ordna insamlingen. Hemsortering är Göteborgs Stads namn på det som tidigare kallats fastighetsnära insamling.

På denna sida finns alltid den senaste informationen om hur hemsortering införs för personer som bor i villor, radhus och fritidshus. Här finns också information om det ansvar som flerbostadsägare har och svar på vanliga frågor om hemsortering.

Här kan du som äger eller förvaltar flerbostadshus kan läsa mer.

Hemsortering för villor, radhus och fritidshus

För dig som bor i villa, radhus eller fritidshus innebär hemsortering att kärlen du har i dag kommer att bytas ut mot tre nya kärl som innehåller flera fack. I facken kan du lägga restavfall och matavfall, men även förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas. 

Under våren 2025 börjar vi byta ut kärlen i nordöstra Göteborg. På denna sida finns alltid den senaste informationen om hemsortering. Till personer som bor i villor, radhus eller fritidshus i nordöstra Göteborg kommer mer information att skickas ut med posten under hösten 2024.

Hemsortering för dig i lägenhet

För dig som bor i lägenhet innebär hemsortering att din fastighetsägare behöver ordna insamling av förpackningar i närheten av fastigheten. Det kan exempelvis vara i samma utrymme som du i dag kan lämna ditt restavfall och matavfall eller i ett separat miljörum eller i behållare placerade i utemiljön. Senast 2027 ska fastighetsägare se till att deras boende har hemsortering. Om du har frågor som gäller införandet av hemsortering där du bor ska du i första hand kontakta din fastighetsägare.

Om du i dag inte kan sortera förpackningar i anslutning till fastigheten där du bor kan du påminna din fastighetsägare eller förvaltare om att du ska kunna detta senast 2027.

Vi börjar med nordöstra och östra Göteborg 2025

Vi inför hemsortering stegvis för dig som bor i villa, radhus eller fritidshus. Vi börjar med de nordöstra och östra delarna av Göteborg (Nordost) under 2025, fortsätter med Centrum och Hisingen 2026 och sedan Sydväst 2027. I tabellen kan du se vilka stadsdelar som tillhör vilket område.

Södra skärgården kommer inte att få fastighetsnära insamling, utan insamlingen kommer att göras på samma sätt som idag.

Du som bor i lägenhet ska få tillgång till hemsortering senast 2027. Det är din fastighetsägare eller förvaltare som sköter införandet och det beror inte på vilket område du bor i.

Schematisk karta över Göteborg med områdena Hisingen, Centrum, Nordost, Sydväst och Södra skärgården markerade.
Ungefär så här ser vår indelning av Göteborg ut.

 Områden

 


Nordost 2025
Nordöstra och östra Göteborg

Angered, Bagaregården, Bergsjön, Bergum, Björkekärr, Eriksbo, Gamlestaden, Gunnilse, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo, Härlanda, Kallebäck, Kortedala, Kålltorp, Kärralund, Linnarhult, Lunden, Lövgärdet, Olskroken, Rannebergen, Redbergslid, Skår, Torpa, Utby och Överås.

Centrum 2026

Annedal, Guldheden, Haga, Heden, Inom vallgraven, Johanneberg, Krokslätt, Kungsladugård, Landala, Lorensberg, Masthugget, Majorna, Olivedal, Sanna, Stampen, Stigberget, Vasastaden och Änggården.

Hisingen 2026

Alla stadsdelar på Hisingen.

Sydväst 2027

Askim, Billdal, Bratthammar, Fiskebäck, Flatås, Frölunda, Grevegården, Grimmered, Guldringen, Hagen, Hovås, Högsbo, Högsbohöjd, Högsbotorp, Järnbrott, Kannebäck, Kaverös, Långedrag, Näset, Ruddalen, Skattegården, Tofta, Tynnered, Älvsborg, Ängås och Önnered.   

Nya kärl för villor, radhus och fritidshus

Villor, radhus och fritidshus kommer att få nya kärl som ersätter dagens kärl. De nya kärlen är indelade i två fack, det tredje kärlet kommer dessutom ha en insatsbehållare.

Kärl 1: Här lägger du matavfall och restavfall. Varje fack rymmer 120 liter och hela kärlet kommer att tömmas varannan vecka.

Kärl 2: Här lägger du plastförpackningar och pappersförpackningar. Varje fack rymmer 120 liter och kärlet kommer att tömmas varannan vecka.

Kärl 3: Här lägger du färgat glas och ofärgat glas. Båda facken rymmer 120 liter. Facket för ofärgat glas sitter en insatsbehållare för metallförpackningar som rymmer 30 liter. Det innebär att den tillgängliga volymen för ofärgat glas blir ca 90 liter. Det tredje kärlet kommer tömmas var fjärde vecka.

Så här sorterar du i kärlen. Färgpiktogram för vad som sorteras var i respektive kärl.

Du kommer att få information om vilka tömningsdagar som gäller för dig i samband med att du får de nya kärlen.

Om ditt hushåll behöver ett kärl som är större än standardkärlen kommer det att vara möjligt att få för alla de tre nya kärlen. De större kärlen är 370 liter till skillnad från standardkärlen som är 240 liter.

Andra varianter av kärl kommer också att finnas. Exempelvis extrakärl för restavfall, hämtning av restavfall var 4:e vecka och möjlighet att hemkompostera (läs mer om hur det påverkar vilka kärl du får på din tomt under frågor och svar).

Det kommer också att vara möjligt att dela ett eller flera kärl med sin granne. Det kan exempelvis vara aktuellt om det är ont om plats på tomten (läs mer under frågor och svar).

Du kommer att få mer information om vad du kan välja, vad det kostar och hur du väljer vid ett senare tillfälle. Det går inte göra några val idag.

Du kommer att få brev med mer information i god tid innan vi levererar de nya kärlen till dig och du får också information när du får de nya kärlen på din tomt.

Planera för hemsortering på din tomt

Gör plats för de nya kärlen

De tre nya kärlen kommer att ta större plats på tomten än de kärl du har i dag. Du som bor i villa, radhus eller som har fritidshus i Göteborg kan därför behöva göra i ordning en större yta att ha kärlen på. Ytan ska vara hårdgjord och finnas på en plats vid tomtgränsen där det är enkelt att stanna med en sopbil för att tömma kärlen.

Måtten på de nya kärlen

Ett standardkärl kommer att ha en bredd på omkring 60 cm och ett djup på omkring 75 cm. Om du vill bygga en inhägnad åt kärlen ska det vara ett mellanrum mellan dem på 6 cm, och mellan kärlen och inhägnaden på 6 cm. Det innebär att en inhängnad behöver vara omkring 204 cm lång och 87 cm djup. 

På bilden här kan du se principerna för måtten på en inhägnad:

Måttskiss för kärlen och hur stor yta de får ta upp.

Du kan betala för dragväg

Om kärlen inte kan placeras där det är enkelt att stanna med sopbilen kan du dra fram dem inför hämtningsdagen eller betala dragväg för att få dem hämtade från en annan plats. I så fall ska dragvägen vara hårdgjord och 1,2 meter bred vid rak passage och 1,35 meter bred där dragvägen ändrar riktning.

Möjligt att ha kärl som är större än standardkärlen

Om du ska ha något annat än standardkärlen, exempelvis större kärl eller fler kärl, kommer det att innebära att du behöver ha mer tillgänglig yta för dem på tomten. Om du ska ha hämtning av restavfall var fjärde vecka kan det också innebära att du behöver mer yta på tomten för då behöver du ha fyra kärl i stället för tre (läs mer under frågor och svar).

Planera för en gemensam lösning med dina grannar?

För de allra flesta villor, radhus och fritidshus räcker det med att se till att de nya kärlen får plats på tomten, men en del husägare behöver också fundera på hur restavfall, matavfall och förpackningar ska kunna hämtas i området där de bor.

Bor du i en villa eller radhus som tillhör en samfällighet, eller har du ett fritidshus som ligger i koloniområde, kan det kanske vara fördelaktigt med en gemensam lösning med dina grannar. Framför allt om det är svårt att komma fram på grund av trånga gator, om det saknas vändzoner eller om det av någon annan anledning är olämpligt att sopbilen kör fram till varje fastighet.

Gemensamma lösningar kan till exempel vara att ordna miljörum, sopskåp eller markbehållare på en eller flera platser i ert bostadsområde där det är enkelt för en sopbil att komma till. Det kan också innebära att ställa i ordning en yta där alla fastigheters individuella kärl kan stå, permanent eller för att dras fram inför att sopbilen kommer.

En del har redan idag en gemensam lösning för matavfall och restavfall. Då behöver ni fundera på hur ni ska ordna plats för förpackningarna.

Om din fastighet ligger i ett område som inte tillhör en samfällighet, eller är ett koloniområde, men ni gemensamt ändå anser att det är olämpligt att sopbilen kör fram till varje enskild fastighet, så kan ni också fundera på att skaffa en gemensam lösning. Prata ihop dig med dina grannar om vad som skulle vara möjligt och hur ni kan organisera exempelvis skötsel och ekonomi.

Om ni har frågor om gemensamma lösningar eller vill ha hjälp går det bra att ta kontakt med oss på Kretslopp och vatten. Mer information om olika lösningar finns i Gör rum för miljön.

Två markbehållare.
Gemensamma markbehållare kan vara en lösning. Foto: Håkan Bewert, Mostphotos

Varför införs hemsortering?

Det är ett nytt lagkrav att alla ska kunna sortera sina förpackningar på sin fastighet eller i nära anslutning till sin fastighet: förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar 6 kap. Det är också ett nytt lagkrav att alla ska sortera ut sitt matavfall på sin fastighet: avfallsförordning (2020:614) 3 kap.

Du som ännu inte sorterar ut ditt matavfall vid din villa, radhus eller fritidshus ska göra det från den dagen du får de nya kärlen, och du som bor i lägenhet ska sortera ditt matavfall från det att din fastighetsägare har ordnat utsortering.

Förpackningar ska sorteras ut och lämnas på närmaste återvinningsstation fram tills dess att du kan lämna dem vid din fastighet.

De nya lagkraven har kommit till för att fler förpackningar och mer matavfall ska samlas in när det blir enklare att göra det. Att ha nära till sortering har visat sig öka utsorteringen och gynna återvinningen.

Mer information till hösten

Under hösten 2024 kommer mer information från oss på Kretslopp och vatten om införandet av hemsortering. Vi kan då också säga vilka abonnemang som finns och vad de ska kosta, och vi har då också bilder och exakta mått för de nya kärlen.

Frågor och svar om hemsortering

 • Vad sorterar jag som restavfall, matavfall och förpackningar?

  Restavfall är det som återstår när matavfall, förpackningar, returpapper, farligt avfall och annat avfall som kan återvinnas har sorterats bort. Exempel på restavfall är diskborstar, tandborstar, blöjor, fönsterkuvert och dammsugarpåsar.

  Matavfall är biologiskt nedbrytbart avfall från livsmedel. Exempel på matavfall är råa och tillagade matrester, frukt- och grönsaksrester, ägg och bröd, fisk- och skaldjursrester, ben från kött och fisk, kaffesump, kaffefilter och tepåsar. Men även mindre mängder hushållspapper och snittblommor.

  En förpackning är en produkt eller engångsartikel som har använts för att exempelvis skydda, presentera eller leverera en vara. När du hemsorterar kan du sortera förpackningar av:

  • Papper, exempelvis dryckeskartonger, flingpaket och pappersbärkassar
  • Plast, exempelvis plasttuber och flaskor, chipspåsar, tråg för kött och fisk.
  • Glas, exempelvis färgade eller ofärgade flaskor och burkar.
  • Metall, exempelvis kapsyler, skruvlock, konservburkar och folien på gräddfilsburken.
 • Kan jag lägga avfallet löst i kärlen?

  Restavfallet ska läggas i en ihopknuten påse och matavfallet i den bruna papperspåse som du får av oss. Förpackningarna ska läggas löst i sitt avsedda fack eller ihopsamlade i en annan förpackning av samma material. Exempelvis kan det vara smidigt att samla mjukplast i en brödpåse av plast eller ihopvikta mjölkkartonger i en öppnad mjölkkartong. Tänk på att inte samla ihop förpackningarna i något som är för stort och som riskerar att fastna i kärlet.

 • Kommer återvinningsstationerna finnas kvar?

  De kommer att finnas kvar men kommer troligtvis att bli färre. På återvinningsstationer och på återvinningscentraler kan du lämna förpackningar av papper och plast som är så stora att de inte ryms i de avfallskärl du vanligtvis sorterar i. Du kan också sortera tidningar, glasförpackningar och metallförpackningar på återvinningsstationer och på återvinningscentraler.

 • Varför ska jag sortera, blandas inte allt ändå?

  Sopbilarna har två fack bak och ibland ett fack på sidan. När avfallet omlastas tippas ett fack i taget från sopbilen och till olika fickor på omlastningsstationen.

  Insamlat förpackningsavfall materialåtervinns och blir nya förpackningar, restavfallet förbränns och blir till värme och el. Matavfallet rötas och blir biogas och biogödsel. Biogödsel används som gödning på jordbruksmark.  

 • Vad gör jag med tidningar?

  Tidningar kan du även i fortsättningen lämna på en återvinningsstation eller på en återvinningscentral. Om du bor i lägenhet kan du lägga tidningar i avsedda behållare om din fastighetsägare har sådana.

 • Kommer avgiften att höjas?

  Kommunerna ersätts delvis för införande av hemsortering, men ersättningen räcker inte för att täcka hela kostnaden.

  Avfallstaxan kommer att höjas med 11–15 procent till 2025. Vilka individuella tjänster som kommer att höjas och med hur mycket är inte bestämt ännu. Kretslopp och vattennämnden beslutar detta under hösten 2024.

  Läs mer på Så kan taxan för avfall, vatten och avlopp bli 2025.

 • Vad händer om jag sorterar fel?

  I vissa fall kommer ditt avfall att tömmas ändå men i andra fall kan det hända att du måste åtgärda felsorteringen innan vi tömmer. Det kan också hända att du får betala en felsorteringsavgift. Mer detaljerad information om felsortering kommer senare.

  Om ditt avfall är felsorterat kan du som fastighetsägare bli informerad om detta. Anmäl ditt mobilnummer eller mejladress på Mina sidor så får du information om felsorteringar och andra meddelande som gäller hämtning av avfall vid din fastighet, exempelvis om det inte har blivit tömt och anledningen till detta.

  Mina sidor och e-tjänster för avfall, vatten och avlopp

 • Ska avfallet vägas och får jag betala för vikten?

  Avfallet kommer att vägas eftersom det gör det lättare för oss att planera och utveckla vår verksamhet och hålla en god kvalitet i insamlingsarbetet. Avfallsvikter är också viktiga för flerbostadshus i deras miljöuppföljning av verksamheten.

  Om det blir viktavgift för matavfall och restavfall är inte beslutat än. Ett beslut väntas till hösten. Vi tror inte att det blir någon viktavgift för förpackningar.

 • Kan jag fortsätta hemkompostera matavfall?

  Ja det går bra. Om du ska hemkompostera behöver du anmäla det till oss. Vi behöver även en anmälan om du hemkomposterar idag. Mer information om hur du gör en anmälan kommer i god tid innan hemsortering införs i ditt område. För att kompostera matavfall på din fastighet behöver du använda en skadedjurssäker varmkompost.

  Den som hemkomposterar kommer i stället för Kärl 1 ha ett separat kärl för restavfall. Utöver detta Kärl 2 och 3 precis som i standardutförandet.

Frågor och svar om de nya kärlen

 • Varför tre kärl och inte två som i vissa andra kommuner?

  I flera andra kommuner har man valt två större kärl med fyra fack. I Göteborg har vi bestämt oss för tre något mindre kärl med två fack i varje. Vi tycker att det är bäst utifrån de förutsättningar vi har här. Staden är byggd som en blandstad och när vi bygger nya bostäder strävar Göteborgs Stad efter att blanda villor och flerbostadshus. Fordonen som används för att tömma kärlen kan användas för att hämta förpackningar från både villor och flerbostadshus, vilket gör avfallshantering mer effektiv.  

  De tre kärlen kan också ses som mer flexibla än de två större kärlen. Exempelvis kan de två kärlen som töms ofta stå där man idag har sitt restavfallskärl och sitt matavfallskärl, och det tredje kärlet för glas- och metallförpackningar som töms mer sällan kan placeras någon annan stans.

 • Kan jag ha färre kärl?

  Den nya lagen säger att förpackningar ska kunna sorteras ut fastighetsnära. Det system för sortering av förpackningar som är beslutat i Göteborg innebär då att man behöver ha tre kärl.

  Det går att dela ett eller fler kärl för hemsortering med sin granne, läs mer under frågan ”Jag vill fortsätta dela kärl med min granne, eller börja dela kärl med min granne, kan jag det?”

 • Jag har nära till en återvinningsstation, måste jag ha de nya kärlen ändå?

  Ja. Den nya lagen säger att alla måste kunna sortera förpackningar på sin fastighet och lagen är tydlig med att en återvinningsstation inte räknas som fastighetsnära insamling.

 • Jag har väldigt lite avfall, finns det mindre kärl?

  Det finns inga mindre kärl som har två fack. Om du har väldigt lite avfall kan du välja en tjänst där du har ett separat kärl för restavfall som töms var fjärde vecka och ett separat kärl för matavfall som töms varannan vecka. Totalt kommer du då ha fyra kärl: separat restavfallskärl, separat matavfallskärl, Kärl 2 (förpackningar av papper och plast) och Kärl 3 (förpackningar av ofärgat glas, färgat glas och metall).

  Du kan också dela kärl för hemsortering med din granne. Läs mer under frågan ”Jag vill fortsätta dela kärl med min granne, eller börja dela kärl med min granne, kan jag det?”

 • De nya kärlen får inte plats på min tomt, vad ska jag göra?

  Lagen säger att förpackningar ska samlas in från den fastighet där ett hushåll har avfall, eller om det inte går att samla in avfallet från en plats nära fastigheten.

  Om de nya kärlen inte får plats på din tomt kan du fundera på att dela kärl med din granne, läs mer under frågan ”Jag vill fortsätta dela kärl med min granne, eller börja dela kärl med min granne, kan jag det?”

  Ofta har områden en karaktär som gör att det är svårt att få plats med kärlen. Om du och dina grannar står inför liknande utmaningar kan ni fundera på att skaffa en gemensam lösning, läs mer under rubriken ”Planera för hemsortering i ditt område”.

 • Jag vill fortsätta dela kärl med min granne, eller börja dela kärl med min granne, kan jag det?

  Ja det går bra. Ni kan dela Kärl 1, Kärl 2 eller Kärl 3. De olika kärlen kan delas i vilken kombination man vill. För att få dela kärl med din granne behöver ni anmäla detta till oss. Vi vill också ha en anmälan om du redan idag delar kärl med din granne. Mer information om tjänsten, exempelvis vad det kommer kosta, och hur ni går till väga för att börja dela kärl kommer i god tid innan hemsortering införs i ditt område.

 • Vad gör jag om restavfallsfacket inte räcker till?

  För att restavfallsfacket ska räcka till är det viktigt att sortera ut allt matavfall och alla förpackningar och lägga det i rätt fack i hemsorteringskärlen. Du kan också sortera ut annat avfall som exempelvis en trasig leksak i plast, en rostig stekpanna i metall eller en uttjänt kudde i tyg och lämna det på någon av kommunens återvinningscentraler.

  Läs mer i Sorteringsguiden

 • Kan jag fortsätta ha hämtning var fjärde vecka av restavfall?

  Ja det går bra. Om du ska ha hämtning var fjärde vecka av restavfall behöver du anmäla det till oss. Även om du idag har hämtning var fjärde vecka idag behöver du anmäla att du vill fortsätta att ha det. Mer information om hur du gör en anmälan kommer i god tid innan vi inför hemsortering i ditt område.

  Den som har hämtning var fjärde vecka kommer att behöva ha fyra kärl på sin tomt: Ett separat kärl för restavfall som töms var fjärde vecka, ett separat kärl för matavfall som töms varannan vecka, ett Kärl 2 (förpackningar av papper och plast) och ett Kärl 3 (förpackningar av ofärgat glas, färgat glas och metall).

  Priser för de olika tjänsterna kommer att beslutas under hösten.

 • Kan jag fortsätta att få hämtning av trädgårdsavfall i kärl?

  Ja, vi kommer att fortsätta erbjuda hämtning av trädgårdsavfall i kärl.


 • Varför anger ni inte exakta mått för kärlen?

  Vi har ännu inte bestämt vem som ska leverera de nya kärlen, och måtten kan variera något beroende på vem vi väljer som leverantör. Men måtten kommer inte att skilja jättemycket från de mått vi skrivit tidigare på denna sida.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}